Công ty thẩm định giá giải trình thế nào về vụ Mobifone mua AVG?

(Dân trí) - AMAX - công ty thẩm định giá có liên quan trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ Mobifone mua AVG đã có văn bản gửi đến Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính cung cấp thêm thông tin, giải trình vụ việc.

Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong các tiêu chuẩn thẩm định giá, dẫn đến nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp này khoảng 7.006 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã thuê Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) xác định giá trị AVG nhưng kết quả thẩm định giá của AASC không có cơ sở tin cậy, vi phạm nghiêm trọng các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả thẩm định giá trị AVG do AASC thực hiện là 33.299,48 tỷ đồng; do VCBS thực hiện là 24.548,19 tỷ đồng không đảm bảo cơ sở pháp lý, không có cơ sở tin cậy.

Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng
Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng

VCBS cũng thuê Công ty TNHH Định giá Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Hanoi Valu) xác định giá trị AVG, nhưng kết quả thẩm định giá của Hanoi Valu không có cơ sở tin cậy, vi phạm nghiêm trọng các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Giá trị AVG do Hanoi Valu thẩm định tại thời điểm 31/3/2015 là 18.519,9 tỷ đồng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ là không có cơ sở tin cậy.

Trong khi đó, Mobifone thuê Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (AMAX) thẩm định giá trị AVG tại thời điểm 31/3/2015; sử dụng kết quả thẩm định giá của AMAX theo phương pháp tài sản để đàm phán giá mua cổ phần của các cổ đông AVG, nhưng việc thẩm định giá của AMAX đã vi phạm nghiêm trọng Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Vì vậy, giá trị doanh nghiệp AVG tại thời điểm 31/3/2015 là 16.565 tỷ đồng không có cơ sở pháp lý, không tin cậy. Thế nhưng, Mobifone đã sử dụng để đàm phán với nhóm cổ đông AVG về giá mua cổ phần mà không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng. Riêng việc làm này gây thiệt hại 1.134 tỷ đồng.

Ngày 16/3, AMAX đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính để cung cấp thêm các thông tin liên quan đến bản kết luận.

AMAX cho biết, công ty này phát sinh giao dịch dân sự với Mobifone liên quan tới việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá công ty AVG theo Hợp đồng thẩm định ký ngày 18/7/2015.

Thanh tra Chính phủ kết luận: "AMAX sử dụng số liệu đầu vào không có cơ sở để xác định "Giá trị tài sản vô hình ngoài Bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng". Về việc này, AMAX cho rằng, nguồn số liệu dự báo kinh doanh do VCBS lập mà AMAX sử dụng là do Mobifone cung cấp theo thoả thuận tại hợp đồng thẩm định giá. Theo đó, hồ sơ thẩm định giá tài sản do bên Mobifone cung cấp cho bên AMAX trong suốt quá trình thẩm định giá. Nguồn tài liệu này đã được cụ thể hoá trong Chứng thư thẩm định giá 256/TĐG-CT-AMAX ngày 5/8/2015 mà công ty đã cung cấp cho Thanh tra Chính phủ và Cục Quản lý Giá theo yêu cầu trước đây.

AMAX khẳng định, chứng thư thẩm định giá 256/TĐG-CT-AMAX ngày 5/8/2015 là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá TĐGVN01 về tính công khai, minh bạch
AMAX khẳng định, chứng thư thẩm định giá 256/TĐG-CT-AMAX ngày 5/8/2015 là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá TĐGVN01 về tính công khai, minh bạch

Trong thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ nêu rõ: "Mobifone thuê AMAX thẩm định giá AVG tại thời điểm 31/3/2015; sử dụng kết quả thẩm định giá của AMAX theo phương pháp tài sản, nhưng việc thẩm định giá của AMAX đã vi phạm nghiêm trọng Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Cụ thể, đã sử dụng trái phép nguồn số liệu dự báo kế hoạch kinh doanh do VCBS lập để thẩm định giá, trong khi số liệu này không có cơ sở, vi phạm các tiêu chuẩn thẩm định giá...".

Giải trình về độ tin cậy của nguồn thông tin như kết luận nên trên, trong văn bản số 11/2018/CV-AMAX gửi Thanh tra Chính phủ, AMAX cho rằng công ty đã thực hiện thẩm định giá căn cứ theo hợp đồng đã ký với Mobifone và sử dụng hồ sơ, tài liệu do Mobifone cung cấp. Danh mục hồ sơ, tài liệu gồm: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 của AVG (VCBS tư vấn).

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị giao Bộ Tài chính rà soát quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá, đặc biệt là các tiêu chuẩn thẩm định giá, quy trình thẩm định giá, chế tài xử lý vi phạm đối với tổ chức tư vấn thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề thẩm định giá nhằm sớm lập lại kỷ cương trong lĩnh vực quan trọng này.

Đối với các công ty tư vấn, căn cứ Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá đối với các công ty tư vấn, các thẩm định viên về những khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định giá trị AVG, tư vấn mua cổ phần AVG nêu trên.

Công Quang

Công ty thẩm định giá giải trình thế nào về vụ Mobifone mua AVG? - 3