Công ty Cường Đô la chỉ có ... 1,8 tỷ đồng tiền mặt

(Dân trí) - Quý III năm nay, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận tăng lãi gấp 10 lần cùng kỳ đưa mức lãi 9 tháng cũng tăng gấp 1,9 lần. Tuy nhiên, lãi 9 tháng của công ty có được chủ yếu nhờ hoàn nhập thuế TNDN.

Tiền mặt của QCG bốc hơi hơn 98% sau 9 tháng
Tiền mặt của QCG "bốc hơi" hơn 98% sau 9 tháng
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Quốc Cường – Gia Lai (mã chứng khoán QCG), trong quý III/2014, công ty này ghi nhận lãi 2,4 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần kết quả đạt được trong quý III/2013. Lũy kế 9 tháng, mức lãi của QCG xấp xỉ 6 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần cùng kỳ.
 
Trong kỳ, doanh thu thuần OCG tăng mạnh 4,3 lần, đưa con số 9 tháng lên 399,5 tỷ đồng (tăng 48,6% so cùng kỳ). Cùng với đó, giá vốn hàng bán cũng tăng tới 4,8 lần lên 126,2 tỷ đồng trong quý III, 9 tháng là 353,9 tỷ đồng, tăng gần 66% so cùng kỳ 2013.
 
Lợi nhuận gộp quý III còn 35,2 tỷ đồng (tăng 3,2 lần) và 9 tháng còn 45,6 tỷ đồng (bằng 82,2 % cùng kỳ).
 
Theo lý giải của QCG, tổng doanh thu quý III năm nay của công ty tăng mạnh so cùng kỳ với tỷ lệ 411,8% (tương ứng 125,7 tỷ đồng) là do trong kỳ kinh doanh công ty bàn giao được căn hộ chung cư Giai Việt và tăng doanh thu các hoạt động tài chính khác, nên doanh thu tăng và cải thiện được phần nào về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả kinh tế.
 
Trong quý III, mặc dù doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh (chỉ bằng 7,3% cùng kỳ) song lũy kế 9 tháng vẫn tăng 55,4%.
 
Chi phí tài chính tăng gần 4 lần trong quý III lên 25,2 tỷ đồng, tuy nhiên, 9 tháng, con số này lại giảm 45% so cùng kỳ, còn 33,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, áp lực lãi vay đối với QCG giảm mạnh. Trong quý III, công ty có chi phí lãi vay 5,2 tỷ đồng (giảm hơn 16% so cùng kỳ) và 9 tháng là 15,3 tỷ đồng (giảm 74,2%).
 
Chi phí bán hàng cũng được tiết giảm: Quý III, khoản này tiêu tốn 1,6 tỷ đồng của QCG (chỉ bằng 34,8% cùng kỳ) và 9 tháng là 3 tỷ đồng (giảm gần 54% so cùng kỳ).
 
Chi phí quản lý doanh nghiệp mặc dù tăng 76,7% trong quý III lên 5,3 tỷ đồng, song 9 tháng vẫn giảm 8,6% còn 12,8 tỷ đồng.
 
Qua đó, giúp công ty có lợi nhuận thuần 3,2 tỷ đồng trong quý III (đảo ngược kết quả lỗ thuần 2,6 tỷ đồng quý III/2013) và 9 tháng giảm lỗ thuần từ 25,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn gần 3 tỷ đồng.
 
Do trong kỳ, QCG ghi nhận lỗ hơn 800 triệu từ hoạt động khác (cùng kỳ quý III/2013 có lãi 2,8 tỷ đồng) và 9 tháng lỗ hơn 400 triệu đồng (cùng kỳ lãi 23,5 tỷ đồng) nên tổng lợi nhuận trước thuế quý III của công ty còn 2,4 tỷ đồng (vẫn hơn gấp 10 lần cùng kỳ).
 
Dù vậy, 9 tháng, công ty vẫn lỗ kế toán trước thuế 3,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1,9 tỷ đồng). Mức lãi sau thuế 9 tháng mà QCG có được là nhờ hoàn nhập thuế TNDN 9,3 tỷ đồng (mức hoàn nhập cao gấp đôi năm ngoái).
 
Sau 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của QCG tăng gần 540 tỷ đồng lên 6.900,5 tỷ song tổng nợ phải trả cũng tăng gần 560 tỷ đồng, lên 4.414,1 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản của QCG ở mức 64% và nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,9 lần. Các chỉ số này đều khá an toàn.
 
Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của QCG thì có 90,7% là hàng tồn kho (chiếm 4.147,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so cùng kỳ).
 
Trong số này, 3.956,1 tỷ đồng là giá trị bất động sản dở dang tại ngày 30/9. Trong đó, chủ yếu tập trung tại dự án khu dân cư Phước Kiển với giá trị bất động sản dở dang là 2.843,7 tỷ đồng. Dự án này và dự án Trung Nghĩa (có giá trị bất động sản dở dang là 155,6 tỷ đồng) đã được đem đi thé chấp cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại.
 
Tại thời điểm 30/9, công ty có 1,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (chỉ bằng 1,56% so với cùng kỳ).
 
Mai Chi
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Đang được quan tâm