Thứ bảy, 18/03/2006 - 08:25

Cơ quan nào quản lý nhà nước về chứng khoán?

“Hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán không thuộc bộ máy của Chính phủ mà được một ủy ban và chủ tịch ủy ban chứng khoán là Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành".

"Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán (CK) có vai trò độc lập trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, xử phạt đối với hoạt động thị trường CK theo qui định của pháp luật”.

Đó là những ý kiến thảo luận về Luật CK do các thành viên Ủy ban Kinh tế và ngân sách Quốc hội họp tại Đà Nẵng hôm qua 17/3.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá thay mặt ban soạn thảo Luật CK giải trình: đối với VN thì về lâu dài phải đi theo hướng trên nhưng trong giai đoạn hiện nay, việc giao cho Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CK và thị trường CK là phù hợp.

Ông Tá thuyết phục các đại biểu giữ nguyên như dự thảo (Ủy ban CK nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính có nhiệm vụ trực tiếp quản lý hoạt động thị trường CK).

Theo Việt Hùng
Báo Tuổi trẻ

Đáng quan tâm