“Cắt”, giảm hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư dự án sân bay Long Thành

(Dân trí) - Sau khi Hội đồng thẩm định Nhà nước hoàn tất việc thẩm định, tổng mức đầu tư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai giảm 2.500 tỷ đồng trong đề xuất ban đầu là 102.000 tỷ đồng.

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (HKQT), giai đoạn 1 dự án có tổng mức đầu tư 4,779 tỷ USD. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Đây là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia.

Vì sao giảm 2.500 tỷ đồng?

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa hoàn tất việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Kết luận của Hội đồng thẩm định Nhà nước khẳng định báo cáo FS dự án đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng.

Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn để thực hiện đầu tư Dự án là 102.489,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong kết luận của Hội đồng thẩm định liên quan đến tổng mức đầu tư dự án giảm hơn 2.500 tỷ đồng so với đề xuất ban đầu.

Cụ thể, tổng mức đầu tư trong Báo cáo FS Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lập và Bộ GTVT trình là hơn 111,6 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 4,7 tỷ USD) được lập theo các quy định của Nghị định số 32/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ thống các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định Dự án, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định 32/2015, do đó làm ảnh hưởng đến việc xác định các nội dung chi phí thuộc tổng mức đầu tư dự án.

“Cắt”, giảm hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư dự án sân bay Long Thành - 1
Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Hội đồng thẩm định nhà nước đã xem xét tổng mức đầu tư dự án theo các quy định của Nghị định 32 trước đây và yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ACV chỉ đạo Tư vấn lập Báo cáo FS rà soát, tính toán tổng mức đầu tư Dự án theo quy định tại Nghị định số 68.

Kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư dự án được Tư vấn thẩm tra xác định theo Nghị định 32 là hơn 109,2 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 4,67 tỷ USD), giảm hơn 2.400 tỷ đồng (tương đương hơn 109 triệu USD) so với tổng mức đầu tư ban đầu. Nếu áp theo Nghị định 68, con số này là hơn 109,1 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,67 tỷ USD), giảm hơn 2.500 tỷ đồng (tương đương 114,3 triệu USD).

Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn thu xếp để thực hiện đầu tư dự án là 102.489,3 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước) cần 293,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước của các cơ quan chủ quản công trình hoặc huy động vốn đầu tư đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong trường hợp các cơ quan chủ quản công trình không bố trí được vốn.

Lo tiến độ dự án!

Theo kết luận của Hội đồng thẩm định, tiến độ thực hiện, các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư, phân kỳ đầu tư được nêu rõ trong báo cáo FS Dự án. Theo đó, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2020 - 2025 phù hợp với mốc thời gian tối đa theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 94.

Mặc dù vậy, kết quả thẩm tra Liên danh tư vấn thẩm tra khuyến cáo: Dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thời gian hoàn thiện báo cáo FS và thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn thiết kế, tổ chức thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu có thể kéo dài hơn so với dự kiến nên tiến độ dự kiến hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 là khó khăn.

Trên thực tế, ngay từ khâu thẩm định, trình duyệt dự án, tiến độ đã chậm khá nhiều so với yêu cầu của Chính phủ (yêu cầu từ tháng 3/2020 nhưng đến cuối tháng 9/2020 mới hoàn thành). Trong trường hợp được Chính phủ thông qua dự án vào tháng 10 này, các thủ tục chuẩn bị cho dự án giai đoạn 1 sẽ chậm gần 6 - 7 tháng so với yêu cầu.

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không (ACV) cho biết: Nếu được Chính phủ thông qua, ACV sẽ nỗ lực tối đa để có thể đẩy nhanh nhất tiến độ xây lắp, phấn đấu hoàn thành vào năm 2025.

Theo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT, ACV sẽ phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm rút ngắn tiến độ đấu thầu, thiết kế kỹ thuật, thi công để có thể hoàn thành Dự án vào cuối năm 2025.