Cấp C/O điện tử cho DN vào đầu 2007

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử (Bộ Thương mại), cho biết, tháng 1/2007, Bộ sẽ bắt đầu cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ (C/O) điện tử cho các doanh nghiệp.

Theo đó 300 doanh nghiệp là thành viên vàng của Cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) sẽ thuộc diện được cấp C/O điện tử đầu tiên.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới chỉ được cung cấp mẫu đăng ký cấp C/O và nộp cho cơ quan chức năng qua mạng. Để nhận giấy phép C/O, các doanh nghiệp vẫn phải đến tận nơi. Chỉ khi nào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử được ban hành, các doanh nghiệp mới có thể được nhận C/O qua mạng.

Ông Hưng cũng cho biết, việc cấp C/O điện tử trên diện rộng chỉ được thực hiện khi hải quan điện tử được đưa vào sử dụng. Hiện nay, C/O điện tử mới chỉ dừng lại ở việc quản lý các hồ sơ đăng ký cấp C/O và số lượng các C/O đã được cấp.

Theo Huyền Anh
Báo Đầu tư