1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bộ Tài chính phát hiện hàng loạt sai sót của công ty xổ số kiến thiết

(Dân trí) - Bộ Tài chính yêu cầu các công ty xổ số kiến thiết quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số sau khi nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Trong văn bản gửi tới các UBND tỉnh, thành phố trung ương mới đây, Bộ Tài chính cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra tại 11 công ty xổ số kiến thiết năm 2016 và qua rà soát báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty xổ số kiến thiết, Bộ Tài chính nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh.

Trong đó, bao gồm các quy định về xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty xổ số kiến thiết quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo đó, công ty xổ số kiến thiết phải xây dựng, ban hành đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch, công khai, chính xác, tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng quy định.

Về quản lý tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện theo đúng quy định về quản lý quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, kỳ hạn nợ và mức thanh toán đại lý.

Đối với quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, trường hợp số dư vượt tỷ lệ tối đa quy định, Bộ Tài chính yêu cầu công ty xổ số kiến thiết phải hoàn nhập ngay vào thu nhập theo đúng quy định.

Còn với các khoản nợ dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn nợ quy định và chưa đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, công ty phải có biện pháp thu hồi khẩn trương và bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo khả năng thanh toán của đại lý.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu công ty xổ số kiến thiết có văn bản liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp để thực hiện, đối với khoản chi không đúng chế độ quy định, yêu cầu công ty phải loại khỏi chi phí và nộp thuế theo quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát.

"Công ty xổ số kiến thiết phải thường xuyên báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về việc chấp hành chính sách, chế độ của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực", Bộ này yêu cầu.

Các Sở tài chính và cơ quan liên quan tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan tài chính và công ty xổ số tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các hiện tượng lợi dụng hoạt động xổ số để tổ chức các hoạt động lô đề trái phép...

Phương Dung