Thứ tư, 05/04/2017 - 19:15

11 công ty xổ số truyền thống “đổ” gần 1.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngoài ngành

Dân trí

Tính đến cuối năm 2015, tổng đầu tư tài chính dài hạn của 11 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam là hơn 1.078,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy, có tới 92,5% khoản đầu tư này này được rót vào những ngành kinh doanh không liên quan tới hoạt động kinh doanh xổ số.

Nhiều vấn đề được khui ra sau khi Thanh tra Bộ Tài chính làm việc tại 11 doanh nghiệp kinh doanh xổ số truyền thống khu vực phía Nam.
Nhiều vấn đề được "khui" ra sau khi Thanh tra Bộ Tài chính làm việc tại 11 doanh nghiệp kinh doanh xổ số truyền thống khu vực phía Nam.

Yêu cầu thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính nhiều rủi ro

Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra đối với 11 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) truyền thống khu vực phía Nam, thực hiện từ 15/11/2016 đến 15/12/2016. Nội dung thanh tra tập trung vào vấn đề quản lý và sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số, quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN)…

Theo báo cáo của các công ty này, tính đến cuối năm 2015, tổng đầu tư tài chính dài hạn là hơn 1.078,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thanh tra lại cho thấy, đầu tư tài chính thuộc lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh xổ số của 11 công ty chỉ ở mức 80,8 tỷ đồng chiếm 7,5% đầu tư tài chính dài hạn. Đầu tư ngoài ngành kinh doanh không liên quan tới hoạt động kinh doanh xổ số lên tới 997,4 tỷ đồng, chiếm 92,5% đầu tư tài chính dài hạn.

Cùng với đó, đối với việc thực hiện lộ trình thoái vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt, tính đến thời điểm thanh tra, tổng số vốn cần phải thoái là hơn 997 tỷ đồng. Có 10 trong số 11 công ty đã bắt tay vào công tác này, nhưng chỉ có 2 công ty là đã thực hiện thoái vốn (thoái được 85,5 tỷ đồng); 6 công ty đã xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thoái 718,8 tỷ đồng và 2 công ty đang xây dựng kế hoạch thoái 162,3 tỷ đồng.

Trước thực trạng này, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị UBND các tỉnh, các thành phố rà soát lại tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty XSKT truyền thống trên cả nước, yêu cầu phải thực hiện việc trích quỹ đầu tư phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Song song đó, rà soát lại các khoản đầu tư tài chính, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đầu tư có hiệu quả; thực hiện thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính có nhiều rủi ro, kém hiệu quả, đặc biệt đối với các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh XSKT để thu hồi vốn của Nhà nước.

Quá trình thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số của 11 đơn vị này cũng cho thấy những tồn tại. Cụ thể, có 3/11 công ty có số dư nợ đại lý vượt kỳ hạn nợ theo quy định và có 3 công ty có giá trị thế chấp của một số đại lý để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán thấp hơn quy định.

Phải nộp thêm hơn 1.400 tỷ đồng vào NSNN

Cũng theo kết quả thanh tra, có 11/11 công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh và được UBND cấp tỉnh, thành phố (là các cơ quan chủ quản của các công ty) phê duyệt, chấp thuận cho tăng vốn điều lệ với tổng số tiền vốn tăng thêm là 4.137 tỷ đồng (tăng từ 4.180 tỷ đồng lên 8.317 tỷ đồng).

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, có 2 công ty tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh xổ số nhưng chưa đủ điều kiện tăng vốn tổng cộng 750 tỷ đồng; 5 công ty vốn điều lệ tăng thêm nhưng không phù hợp với danh mục đầu tư cho phép 902,897 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty này điều chỉnh tăng vốn vượt quá nhu cầu; tăng vốn chưa đủ căn cứ và tăng vốn để đầu tư ngoài ngành.

Thanh tra Bộ Tài chính đã đề xuất đối với UBND các tỉnh, thành phố, các công ty xổ số rà soát kỹ lưỡng phương án đề nghị bổ sung tăng vốn điều lệ của các công ty XSKT đảm bảo nhu cầu tăng vốn điều lệ phải phù hợp nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó lưu ý, không đưa các nhiệm vụ không có trong giấy phép kinh doanh xổ số để tăng vốn điều lệ trái với quy định tại Thông tư số 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị nộp NSNN năm 2015 của 11 công ty này xác định thêm qua thanh tra là 1.448 tỷ đồng. Trong đó, đối với vốn điều lệ của 7/11 công ty tăng không đúng quy định qua thanh tra xác định phải nộp NSNN theo quy định số tiền hơn 1.017 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp khác là khoảng 431 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm vốn điều lệ tăng chưa đủ cơ sở là 250 tỷ đồng; thực hiện thoái vốn các hoạt động đầu tư ngoài ngành để nộp trả ngân sách là 489,2 tỷ đồng.

Bích Diệp