Thứ tư, 08/05/2019 - 02:00

Bộ Giao thông tính gọi trạm thu phí thành… “trạm thu tiền”

Dân trí

Theo Dự thảo đang lấy ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), “trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ” là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Thời gian lấy ý kiến về “trạm thu tiền” từ ngày 6/5 - 6/7/2019.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đang được Bộ GTVT lấy ý kiến nhằm thay thế thông tư số 49/2016/TT-BGTVT về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo đó, trạm thu phí hiện nay sẽ được gọi là “trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Đây là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đơn vị thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện việc bán, kiểm soát vé thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Tài sản của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ bao gồm: nhà điều hành, nhà bán vé, cổng soát vé, thiết bị kiểm soát và quản lý thu, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe (nếu có), hệ thống thiết bị giám sát và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (nếu có) và các công trình phụ trợ, các trang thiết bị khác phục vụ việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ Giao thông tính gọi trạm thu phí thành… “trạm thu tiền” - 1
Trạm thu phí được nghiên cứu đổi tên thành "trạm thu tiền"

Trước đó, Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đã đổi tên phí sử dụng đường bộ thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Vì vậy, giá dịch vụ sử dụng đường bộ được điều chỉnh bởi các quy định của Luật giá.

Năm 2016, Bộ GTVT ban hành thông tư 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ và gọi là “giá dịch vụ sử dụng đường bộ”. Tuy nhiên, do một số trạm BOT viết tắt là “trạm thu giá” nên gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Tên gọi “trạm thu giá” sau đó được yêu cầu điều chỉnh, chuyển đổi về tên gọi cũ là “trạm thu phí” vào tháng 7/2018. Tuy vậy, Bộ GTVT cho biết cách gọi “trạm thu phí” vẫn không đúng tinh thần Luật giá nên cần sửa đổi cho phù hợp.

Trong quá trình soạn thảo thông tư lần này, Bộ GTVT đưa ra tên gọi “trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ” để lấy ý kiến của các bộ ngành, tổ chức, người dân để có tên gọi phù hợp, đúng văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo quy định vị trí trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ phải được công khai khi công bố dự án và được xác định trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của Nhà nước; phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng); phải thuận lợi cho việc thu tiền, đảm bảo khả năng hoàn vốn của dự án đối với dự án đối tác công tư.

Đối với các trạm theo hình thức thu hở (thu vé lượt), vị trí trạm phải được công khai cho chính quyền cấp quận (huyện) và nhân dân địa phương trong thời gian 30 ngày trước thời điểm quyết định duyệt dự án xây dựng trạm.

Bộ Giao thông tính gọi trạm thu phí thành… “trạm thu tiền” - 2
Bộ GTVT thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc thuộc hệ thống đường Trung ương.

Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường địa phương và các trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên quốc lộ, đường cao tốc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

Châu Như Quỳnh