Thứ hai, 15/01/2018 - 15:50

"Bêu tên" 5 bộ ngành trước Thủ tướng vì chậm chia sẻ số liệu theo chỉ đạo

Dân trí

Trong báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 bộ ngành bị bêu tên bao gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công An.

Tại Hội nghị Tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) đã nêu tên 5 Bộ ngành chậm chễ chia sẻ thông tin thống kê theo chỉ đạo, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành trên khẩn trương cung cấp các chỉ số, con số thống kê trong năm 2018.

Trong báo cáo của Tổng cục Thống kê 5 bộ ngành bị bêu tên bao gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công An.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong năm 2017 ngành thống kê thực hiện 28 cuộc điều tra thống kê tổng điều tra kinh tế, góp phần đánh giá chính xác các chuyển biến của nền kinh tế và dự báo sớm các diễn biến của nền kinh tế, đề xuất Bộ KH&ĐT, gửi Chính phủ.

Hội nghị của Bộ KH&ĐT năm 2018 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Hội nghị của Bộ KH&ĐT năm 2018 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, năm 2017 ngành này còn gặp nhiều khó khăn đó là thiếu thông tin thống kê do một số bộ ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm hoặc chậm trễ cung cấp số liệu thống kê.

Tổng cục này chỉ rõ: "Bên cạnh một số Bộ, ngành đã thực hiện tốt việc phối hợp, chia sẻ thông tin như Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế thì một số Bộ, ngành khác cần tăng cường chia sẻ thông tin cho ngành Thống kê, đó là: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công An".

Đặc biệt, số liệu thống kê rất quan trọng đối với việc nhận định thực tiễn, đánh giá hiệu quả, nhìn nhận ra thách thức và lập kế hoạch phát triển trong trung và dài hạn. Do đó, Tổng cục Thống kê cần thiết có những con số cung cấp chính xác, minh bạch. Nhưng "một số Bộ, ngành vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê, đặc biệt là bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ thống kê theo tinh thần Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ".

Nhân sự hiện diện của Thủ tướng tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thống kê đề nghị: Thủ tướng sớm chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện việc chia sẻ thông tin từ dữ liệu hành chính của Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ các số liệu thống kê theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đó, Bộ Tài chính cần thực hiện cung cấp các số liệu (dự toán, ước tính, quyết toán) về thu, chi ngân sách, thuế sản phẩm, thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn phân bổ theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cung cấp số liệu lao động của các công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm phân bổ theo loại hình doanh nghiệp và theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kiến nghị cung cấp dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, tốc độ tăng dư nợ tín dụng so với cuối năm trước và cùng kỳ năm trước của các tổ chức tín dụng và số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng phân tổ theo ngành kinh tế và theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị thực hiện cung cấp bổ sung số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi bảo hiểm xã hội, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phân tổ theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Tuyền

"Bêu tên" 5 bộ ngành trước Thủ tướng vì chậm chia sẻ số liệu theo chỉ đạo - 2