Bất ngờ với kết luận kiểm toán: Yêu cầu tăng thu với Viettel 427 tỉ đồng

(Dân trí) - Theo nguồn tin riêng của Dân trí, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kết thúc đợt kiểm toán tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Cuộc kiểm toán tiến hành trong năm 2015 về niên độ tài chính trước đó cho thấy một số vấn đề mà Viettel phải chấn chỉnh.

Cụ thể, theo KTNN, Viettel là một trong đơn vị có hạn chế trong quản lý, sử dụng hàng tồn kho chưa hiệu quả, còn để hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển với giá trị lên đến 712,87 tỉ đồng.

Trả lời về điều này, theo giải thích của Viettel, kết luận trên dựa trên số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2013, KTNN đã thu thập các tài liệu về giá trị hàng hóa cần phải trích lập dự phòng là 712,87 tỉ đồng (chiếm 6,3% tổng giá trị hàng hóa tồn kho).

“Trong số này phần lớn giá trị là vật tư, hàng hóa dự trữ bắt buộc của công ty con của Tập đoàn để thực hiện bảo hành công trình và đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh bán lẻ diễn ra liên tục và không bị gián đoạn”, Viettel cho biết.


Một trạm phát sóng lưu động của Viettel

Một trạm phát sóng lưu động của Viettel

Đoàn kiểm toán cũng đã kiểm tra, xem xét một số nội dung hoạt động, việc chấp hành qui định thuế và ra kết luận yêu cầu tăng thu đối với Viettel gần 427 tỉ đồng gồm: thuế giá trị gia tăng hơn 210 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 400 tỉ đồng.... Đáng chú ý, KTNN cũng đã yêu cầu thu hồi, hoàn trả tiền từ các khoản chi sai chế độ hơn 9,34 tỉ đồng; giảm thanh toán do các khoản chi sai chế độ hơn 1,52 tỉ đồng.

Thực hiện yêu cầu này, Viettel cho biết, Tập đoàn này đã thực hiện đầy đủ kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

“Tập đoàn đã nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2014 số tiền 427 tỉ đồng do kiểm toán xác định tăng thêm. Số thuế TNDN được xác định tăng do đoàn kiểm toán đã thực hiện xác định lại các khoản chi phí được loại trừ khi tính thuế TNDN”, bộ phận truyền thông của Viettel cho biết.

Đoàn kiểm toán cũng xác định một công ty con của Tập đoàn Viettel là Viettel Global có khoản nợ phải thu quá hạn lên đến gần 1.960 tỉ đồng (chiếm 17,9% nợ phải thu của đơn vị).

Theo lý giải của tập đoàn này, khoản tiền trên thực chất là khoản đầu tư thực hiện thông qua hình thức bán thiết bị trả chậm cho các công ty con của Viettel Global ở các thị trường. Với lợi thế quy mô hiện tại đang quản lý 10 thị trường (bao gồm cả Việt Nam), Viettel có ưu thế trong việc mua thiết bị tập trung với số lượng lớn và giá cả hợp lý hơn, cho phép Viettel phân phối lại cho các công ty con với giá tốt hơn.

Mặc dù vậy, theo Tập đoàn Viettel, 6 tháng đầu năm 2015, Viettel Global đã thu hồi được trên 40% số nợ trên và đến nay, tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi.

Theo đánh giá của KTNN, Viettel chưa thực hiện đúng tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn hoặc giải thể doanh nghiệp. Cụ thể là việc thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần công nghệ Viettel và Công ty cổ phần phát triển thương mại Vinaconex - Viettel đến thời điểm kiểm toán vẫn chưa hoàn thành. Giải trình về điều này, Viettel cho biết, theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viettel đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến hết năm 2015 Viettel phải thoái vốn tại 5 đơn vị, trong đó theo lộ trình có 2 đầu mối là Công ty Cổ phần Công nghệ Viettel và Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Vinaconex thoái vốn trong năm 2013.

Nhưng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản khó khăn và thủ tục giải thể công ty cổ phần phức tạp, thời gian kéo dài vì vậy Viettel đã báo cáo lên Bộ Quốc phòng gia hạn thời gian thoái vốn sang năm 2014.

“Đến cuối năm 2014, Viettel đã thoái vốn thành công 2 khoản đầu tư trên đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn đầu tư. Các khoản thoái vốn khác, Viettel cũng đảm bảo theo đúng lộ trình”, đại diện truyền thông của Viettel cho biết.

Ngoài ra, Phòng truyền thông của Tập đoàn Viettel cũng cho biết, các kiến nghị của KTNN về việc xử lý trách nhiệm tập thế, cá nhân và khắc phục các thiếu sót do KTNN nêu ra cũng đã được Tập đoàn này thực hiện đầy đủ.

Mạnh Quân

Bất ngờ với kết luận kiểm toán: Yêu cầu tăng thu với Viettel 427 tỉ đồng - 2

Đang được quan tâm