Bảo hiểm BIDV tìm người thay thế ông Trần Lục Lang

(Dân trí) - Tại kỳ họp lần này, hội đồng quản trị Bảo hiểm BIDV sẽ chính thức trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Lục Lang, đồng thời bầu nhân sự mới thay thế cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC), công ty con mà BIDV đang sở hữu 51% vốn điều lệ vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

Theo đó, hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo hiểm BIDV sẽ chính thức trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Lục Lang, đồng thời bầu nhân sự mới thay thế cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Về việc thay thế nhân sự của BIDV cử tham gia HĐQT BIC, ngày 29/11/2018, BIDV đã có văn bản thôi cử ông Trần Lục Lang giữ chức vụ Chủ tịch BIC và thôi làm người đại diện 40% vốn góp tại đây. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần này, HĐQT BIC sẽ chính thức trình ĐHĐCĐ cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Lục Lang, đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên thay thế cho ông Trần Lục Lang nhiệm kỳ 2019-2024.

Bảo hiểm BIDV tìm người thay thế ông Trần Lục Lang - 1

Hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo hiểm BIDV sẽ chính thức trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Lục Lang, đồng thời bầu nhân sự mới thay thế cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 29/11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và khởi tố bị can đối với một số cá nhân, trong đó có ông Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

Các vi phạm của ông Trần Lục Lang liên quan đến các hoạt động ngân hàng đã được BIDV chủ động báo cáo cơ quan chức năng xử lý. Hoạt động của toàn hệ thống BIDV nói chung và BIC nói riêng không bị ảnh hưởng tiêu cực từ những vi phạm này.

Trong ngày 29/11/2018, Hội đồng quản trị BIC đã có Nghị quyết số 099/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC đối với ông Trần Lục Lang và thống nhất chỉ định ông Ramaswamy Athappan - Phó Chủ tịch HĐQT BIC phụ trách hoạt động của HĐQT BIC, đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT BIC đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT mới.

Cũng theo tài liệu cho BIC công bố, công ty cũng sẽ thay thế thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thành viên hội đồng quản trị độc lập tại BIC hiện tại là bà Đặng Thị Hồng Phương. Bà Phương tham gia làm thành viên hội đồng quản trị độc lập từ tháng 11/2013. Tính đến tháng 11/2014, bà Phương tròn 5 năm liên tục làm thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Như vậy, đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, bà Phương không còn đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí này. HĐQT BIC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Phương, đồng thời sẽ bầu bổ sung 1 thành viên khác thay thế vị trí này.

Tại BIC hiện nay, tổng số thành viên HĐQT là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT là thành viên điều hành, 5 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành, 1 thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Theo đó, để đáp ứng quy định hiện hành, BIC sẽ bầu thêm 1 nhân sự tham gia làm thành viên HĐQT độc lập của BIC nhiệm kỳ 2019-2024.

Năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 223 tỷ. BIC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng BIDV, Co-op Bank để tiếp cận tối đa nguồn khách hàng vay vốn của các tổ chức này, đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm qua hệ thống ngân hàng, tăng doanh thu từ Bancas. BIC cũng đặt mục tiêu mở rộng thêm quan hệ với thêm một ngân hàng cho hoạt động Bancas.

Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 2.105 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận năm 2018 còn lại 78 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận còn lại để chia cổ tức lũy kế đến ngày 31/12/2018 là 102,56 tỷ đồng. BIC dự kiến sẽ dùng 82 tỷ để chia cổ tức, tỷ lệ 7%.

An Hạ