1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bằng mọi giải pháp phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch chuyển đổi số

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1.

Bằng mọi giải pháp phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch chuyển đổi số - 1

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào tháng 10 năm nay, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CĐS) tiếp tục nhấn mạnh tới công tác ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng được xác định là giải pháp trọng yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Ban chỉ đạo CĐS cũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các ban/văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trong việc chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do tập đoàn giao cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số riêng do Tổng công ty tạm giao trong năm 2021.

Các nhiệm vụ chuyển đổi số cơ bản đạt được kế hoạch đề ra, một số đơn vị đã xuất sắc hoàn thành vượt tiến độ được Tổng công ty giao như Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Thủy điện Đồng Nai...

Những ứng dụng đã và đang được đưa vào nghiên cứu, ứng dụng như "Phần mềm quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại EVNGENCO1" (App EVNGENCO1), ứng dụng "Trợ lý vận hành ảo" của Công ty Thủy điện Đồng Nai, "Phương án thu thập, đồng bộ dữ liệu tự động từ DCS các nhà máy điện lên phần mềm PMIS" là những trái ngọt cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của EVNGENCO1 trong việc áp dụng chuyển đổi số trực tiếp vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Xác định "Chuyển đổi số là con đường dài, không có điểm dừng, hoàn thành xong kế hoạch phải ngay lập tức sáng tạo thêm " - như khẳng định của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Thịnh, EVNGENCO1 sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp đề đạt và vượt kế hoạch chuyển đổi số năm nay.

Các nhiệm vụ trọng tâm được Ban chỉ đạo yêu cầu nỗ lực hoàn thiện trong năm nay bao gồm: phương án thu thập, đồng bộ dữ liệu tự động từ DCS các nhà máy điện lên phần mềm PMIS; phương án trang bị hạ tầng công nghiệp thông tin phục vụ chuyển đổi số tại EVNGENCO1 giai đoạn 2022-2025; luận chứng kỹ thuật "Hệ thống quản lý sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong Tổng công ty Phát điện 1, thí điểm cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn".

Bằng mọi giải pháp phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch chuyển đổi số - 2

Về App EVNGENCO1, với mục tiêu hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đã đưa vào vận hành thử nghiệm và dự kiến sẽ xem xét phương án dừng gửi báo cáo sản xuất qua email khi App EVNGENCO1 hoạt động ổn định. Về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính văn phòng, công tác số hóa tài liệu, đảm bảo đáp ứng mục tiêu của Tổng công ty cũng như định hướng EVN đối với công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu là nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với các đơn vị, trong các hoạt động sản xuất trực tiếp, Ban Chỉ đạo CĐS đặc biệt lưu ý đối với các nhiệm vụ cập nhật quy trình quy trình sửa chữa bảo dưỡng cho các thiết bị chính lên phần mềm PMIS. Đây được coi là một trong những sáng kiến hiệu quả của EVNGENCO1 để tăng hiệu quả của công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các đơn vị trong Tổng công ty.

"Khuyến khích và tạo điều kiện hết sức cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường hiệu quả cho các hoạt động vận hành sản xuất cho các đơn vị và toàn Tổng công ty", ông Nguyễn Tiến Khoa một lần nữa khẳng định quyết tâm cao của toàn Tổng công ty Phát điện 1 trong lộ trình chuyển đổi số để chuyển mình theo kịp đà phát triển của kỷ nguyên công nghệ số.