Bản tin chứng khoán trưa 2/12: Tiền chảy vào đâu?

Anh Hoa

(Dân trí) - Đóng cửa phiên sáng, thị trường VN-Index chốt ở 1.488,96 điểm, tăng 3,77 điểm. Khối lượng giao dịch tập trung ở nhóm bất động sản.

1.488,96 điểm

Phiên giao dịch ngày 02/12 VNI giữ sắc xanh đóng cửa tại 1.488,96 điểm là giá đóng cửa của VN-Index phiên trưa ngày 02/12 tăng 3,77 điểm tương đương tăng 0,25%

HNX đóng tại 458,28 điểm, tăng 2,47 điểm, tương đương tăng 0,54%.

UpCoM đóng tại 114,73 điểm, tăng 0,16 điểm, tương đương tăng 0,14%.

10 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Sàn HSX:

Bản tin chứng khoán trưa 2/12: Tiền chảy vào đâu? - 1

Sàn HNX:

Bản tin chứng khoán trưa 2/12: Tiền chảy vào đâu? - 2

10 cổ phiếu giảm mạnh nhất 

Sàn HSX: 

Bản tin chứng khoán trưa 2/12: Tiền chảy vào đâu? - 3

Sàn HNX:

Bản tin chứng khoán trưa 2/12: Tiền chảy vào đâu? - 4

10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất

Bản tin chứng khoán trưa 2/12: Tiền chảy vào đâu? - 5

Dòng tiền theo nhóm ngành

- Chứng khoán: SSI (698,6 tỷ đồng - KLGD: 12.682.900)

- Bất động sản:

NVL (381,2 tỷ đồng - KLGD: 3.293.100);

NLG (295,1 tỷ đồng - KLGD: 5.198.400);

PGR (257,4 tỷ đồng - KLGD: 2.745.700);

VHM (231,6 tỷ đồng - KLGD: 2.792.400);

CEO (204,9 tỷ đồng - KLGD: 4.884.300);

THD (71,2 tỷ đồng - KLGD: 281.400);

VC3 ( 46,6 tỷ đồng - KLGD: 858.000);

- Điện lực: POW (248,5 tỷ đồng - KLGD: 17.255.000);

- Năng lượng : DL1 (40,8 tỷ đồng - KLGD: 2.948.000);

- Xây dựng:

HUT (85,4 tỷ - KLGD: 4.421.000)

C69 (50,5 tỷ đồng - KLGD: 2.504.500)

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM