Thứ năm, 04/02/2021 - 15:21

Bài toán sử dụng năng lượng hiệu quả cho ngành giao thông

Dân trí

Ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng, là một trong các hệ thống hạ tầng thiết yếu khuyến khích tăng trưởng và phát triển kinh tế. Và bài toán sử dụng năng lượng hiệu quả cho ngành giao thông cần được nhìn nhận đúng đắn.

Một hệ thống giao thông thuận tiện sẽ góp phần tối ưu hóa và nhanh chóng hơn trong vận tải làm giảm thiểu tiêu thụ năng lượng cũng như thời gian tiêu thụ năng lượng. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển đó, việc nghiên cứu về năng lượng, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là vô cùng quan trọng.

Mặt khác, việc sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển kinh tế trong ngành giao thông vận tải là một nội dung quan trọng trong các chiến lược và quy hoạch phát triển của quốc gia. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 280/QĐ-TTg về việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030; năm 2020, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã cho thấy rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước về việc nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng quốc gia.

Nhằm thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Diễn đàn "Sử dụng năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông" diễn ra vào ngày 05 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội.

Bài toán sử dụng năng lượng hiệu quả cho ngành giao thông - 1

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương, các Hiệp hội, các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải.

Chương trình trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER), Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV TRANS - PAC), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Trường Thịnh

Đáng quan tâm