1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhà huấn luyện doanh nghiệp Rita Tô Quý Ngọc Châu sẽ chia sẻ 6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ để công ty có thể nhân bản, nhượng quyền thương hiệu (franchise) hoặc mở thêm chi nhánh

Khi một công ty đã có đầy đủ các phòng ban, đầy đủ các vị trí, nhân sự, có đầy đủ KPIs cho từng vị trí, KPIs được giao cho nhân viên nhưng công ty phải vận hành đồng bộ mới tạo được kết quả lớn để nhân bản, nhượng quyền thương hiệu (franchise) hoặc mở thêm chi nhánh.

Trong 4 năm huấn luyện khách hàng từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn, Nhà huấn luyện doanh nghiệp (Business Coach) Rita Tô Quý Ngọc Châu - Top 25 Nhà huấn luyện doanh nghiệp xuất sắc nhất thế giới - đã rút ra được 6 chìa khóa để doanh nghiệp kiến tạo được một đội ngũ thành công (winning team) để doanh nghiệp vận hành đồng bộ, từ đó, đạt được mục tiêu chung của công ty và có thể nhân bản, nhượng quyền.

6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ - 1
Nhà Huấn luyện Rita Tô Quý Ngọc Châu

Chìa khóa đầu tiên đó là: "Lãnh đạo giỏi". Lãnh đạo giỏi thể hiện như sau: tất cả các vị trí nhân sự trong công ty đều có khả năng tự lãnh đạo chính mình để hoàn thành mục tiêu do chính nhân sự đó mong muốn. Ngoài việc hoàn thành công việc của chính mình, họ còn hỗ trợ những nhân sự phía trước, phía sau cùng hoàn thành được mục tiêu.

6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ - 2

Chìa khóa thứ hai là: "Mục tiêu chung". Trong quá trình làm việc, khi có bất cứ sự cố gì diễn ra không theo được kế hoạch, mục tiêu, chiến lược đã lập trước thì tất cả nhân viên sẽ dựa theo mục tiêu chung của công ty để chọn một giải pháp cuối cùng chứ không phải mục tiêu riêng của bất kỳ ai trong công ty.

Chìa khóa thứ ba là: "kế hoạch hành động chung". Tất cả các phòng ban, tất cả các vị trí nhân sự trong công ty đều biết được chính xác ngày nào, giờ nào họ sẽ nhận kết quả từ ai, việc họ sẽ làm là gì và chuyển giao kết quả cho ai, quá trình nhịp nhàng trong tất cả những chuỗi liên quan hoạt động quản trị của công ty theo tiêu chí 4W - 1H (Who - ai thực hiện, What - thực hiện công việc gì, Where - thực hiện công việc ở đâu, When - thực hiện công việc khi nào & How - Kết quả cần đạt là gì).

6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ - 3
Nhà Huấn luyện Rita Tô Quý Ngọc Châu và các khách hàng trong chương trình Planning Bootcamp 19

Chìa khóa thứ tư, "Tham gia 100%". Điều này có nghĩa: mỗi nhân sự phải đảm bảo giờ nào việc đấy, trong giờ làm việc chỉ giải quyết các công việc của công ty, không giải quyết việc gia đình và không đem việc công ty về nhà làm. Điều quan trọng, mỗi nhân sự phải hoàn tất công việc trong ngày chứ không để việc của ngày hôm nay qua ngày mai.

Chìa khóa thứ năm, "Rủi ro chung". Trong quá trình làm việc hoặc thực hiện dự án của công ty, khi có bất cứ một rủi ro nào xảy ra, tất cả nhân sự sẽ dựa vào mục tiêu chung của công ty để quyết định lựa chọn gì để hạn chế tối đa rủi ro, chứ không phải theo vì mục tiêu cá nhân để thắng thua.

6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ - 4
Nhà huấn luyện Rita Tô Quý Ngọc Châu hỗ trợ các khách hàng trong chương trình của CBD Firm

Chìa khóa thứ sáu, "Luật chơi". Tất cả thành viên trong công ty sẽ thống nhất luật chơi, luật chơi chung sẽ theo giá trị văn hóa hay giá trị cốt lõi của công ty. Luật chơi này sẽ bao gồm tất cả các hoạt động của: bán hàng, hoạt động mua hàng, hoạt động nhân sự, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư. Mỗi một mảng như vậy, chúng ta có một luật chơi chung là gì để khi gặp sự cố, rủi ro phát sinh chúng ta có luật chơi chung để chúng ta cùng nhất quán về kết quả.

6 chìa khóa để doanh nghiệp vận hành đồng bộ - 5

Như vậy, khi doanh nghiệp ứng dụng được 6 chìa khóa để doanh nghiệp kiến tạo được một đội ngũ thành công (winning team) sẽ giúp doanh nghiệp vận hành đồng bộ để công ty có thể nhân bản, nhượng quyền thương hiệu (franchise) hoặc mở thêm chi nhánh.