Thứ ba, 07/11/2017 - 14:30

4 công trình "thay da đổi thịt" đất Cảng Hải Phòng

Năm 2017 là năm “thay da đổi thịt” của đất Cảng trên phương diện cơ sở hạ tầng giao thông, khi hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư đổ vào 4 công trình chủ đạo đã được chính quyền địa phương phê duyệt.

4 công trình "thay da đổi thịt" đất Cảng Hải Phòng - 1