30% vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn

(Dân trí) - Ngày 10/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành thông tư quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, ngân hàng được cho vay với 30%.

30% vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn - 1
(Ảnh minh họa: Việt Hưng).
 
Theo Thông tư số 15/2009/TT-NHNN, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là 30%, quỹ tín dụng nhân dân TƯ 20%. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở không thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh của thông tư này.
 
Thông tư này thay thế các quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của tổ chức tín dụng tại Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc NHNN.
 
NHNN ban hành thông tư này nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đặc biệt là khả năng thanh khoản. Thực tế thực hiện của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong thời gian qua về tỷ lệ khả năng chi trả còn nhiều hạn chế.
 
Mặt khác, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.
 
“Việc sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là cần thiết, nhằm hỗ trợ, góp phần cùng với quy định về tỷ lệ khả năng chi trả giúp tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn thanh khoản, đặc biệt là trong điều kiện có sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế hiện nay”, NHNN nhấn mạnh.
 
Theo đó, thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Kể từ ngày thông tư có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng có tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn cao hơn tỷ lệ quy định không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn và phải có biện pháp, kế hoạch điều chỉnh để đảm bảo đến ngày 1/1/2010 phải tuân thủ đúng tỷ lệ quy định.
 
An Hạ