1.800 tỷ đồng nợ "qua tay" Công ty mua bán nợ trong năm qua

(Dân trí) - Trong hoạt động mua bán nợ, năm 2013, DATC đã ký được 15 hợp đồng với giá trị các khoản nợ là 1.793 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2012.

Chỉ có 5 trong tổng số 41 doanh nghiệp NHNN được DATC chuyển đổi cổ phần hóa năm 2013.
Chỉ có 5 trong tổng số 41 doanh nghiệp NHNN được DATC chuyển đổi cổ phần hóa năm 2013.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Google bất ngờ bán Motorola cho Lenovo

Nhiều nhân viên ngân hàng “chật vật” khi Tết đến

Không được “kinh doanh” lòng yêu nước

4 rào cản doanh nghiệp phải vượt năm nay

Theo báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC), trong năm 2013, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn đạt tổng doanh thu 530 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm 2013, tăng 7% so với thực hiện năm 2012.

Lợi nhuận trước thuế của DATC ước đạt khoảng 157 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch và nộp ngân sách nhà nước 51 tỷ đồng. 

Trong hoạt động mua bán nợ, năm 2013, DATC đã ký được 15 hợp đồng với giá trị các khoản nợ là 1.793 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2012. 

Lũy kế từ năm 2004 đến năm 2012, DATC đã thực hiện 136 phương án mua bán nợ theo theo hình thức thỏa thuận và chỉ định để xử lý tài chính tái cơ cấu doanh nghiệp và thu hồi nợ. Giá trị sổ sách của các khoản nợ là 10.172,9 tỷ đồng, đã thu hồi được 3.172,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi 106%.

Trong hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2013, Công ty đã mua bán nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu thành công 8 doanh nghiệp, thông qua đó đã giúp chuyển đổi, cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong tổng số 41 DNNN được cổ phần hóa trên phạm vi cả nước trong năm 2013.

Trước đó, năm 2012, cả nước cổ phần hóa được 13 DNNN, trong đó DATC đã tái cơ cấu được 9 doanh nghiệp và năm 2011, cả nước cổ phần hóa được 16 DNNN, trong đó DATC đã tái cơ cấu được 8 doanh nghiệp.

Lũy kế từ năm 2007 đến năm 2013, DATC đã mua nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu cho 89 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi thành công được 62 doanh nghiệp và 27 doanh nghiệp đang triển khai thực hiện. Trong năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, DATC cũng đã phát hành và niêm yết thành công trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ để tái cơ cấu nợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vay của tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa DNNN, năm 2013, DATC đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản và nợ loại trừ của 37 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 54,4 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận của 39 doanh nghiệp, giá trị tiếp nhận đã xử lý là 34,4 tỷ đồng, giá trị thực tế thu hồi là 15,1 tỷ đồng, đạt 151% so với kế hoạch năm 2013. 

Lũy kế từ năm 2004 đến năm 2013, DATC đã tiến hành xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, giá trị thực tế thu hồi cho ngân sách nhà nước đạt 534 tỷ đồng.

Năm 2013 cũng là năm ghi nhận những dấu ấn nổi bật của DATC khi công ty xếp ở vị trí 268 trong bảng xếp hạng Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam V-1.000. Đây là năm thứ 3 DATC lọt vào trong Bảng xếp hạng V-1000 (năm 2012 ở vị trí 236 và với vị trí 119 năm 2010). Bên cạnh đó, CTCP Đường Kontum (KTS) và Công ty CP Mía đường Sơn La (SLS) là hai doanh nghiệp được DATC thực hiện tái cơ cấu thành công cũng đã vinh dự lọt vào bảng xếp hạng với thứ tự xếp hạng lần lượt là 419 và 706.

Trong năm 2014, DATC dự kiến doanh số mua nợ và tài sản tăng từ 10-15% so với thực hiện năm 2013, tổng doanh thu đạt khoảng 550 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 phấn đấu cao hơn thực hiện năm 2013.

Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Đang được quan tâm