Việt Nam - Mexico hợp tác về Chỉ dẫn địa lý trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ

(Dân trí) - Ngày 21/8, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) – Bộ KH&CN và Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico (IMPI) đã kí kết Bản ghi nhớ hợp tác về Chỉ dẫn địa lý.

Việc kí kết biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) và hỗ trợ việc bảo hộ CDĐL của mỗi Bên trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống CDĐL tại mỗi nước.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã bảo hộ cho 56 chỉ dẫn địa lý (CDĐL), trong đó có 49 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, 7 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Tại Mexico, Việt Nam đã có 54 thương hiệu được nhận diện tại Mexico, chỉ tính riêng năm 2016-2017 số lượng đơn đăng ký của Việt Nam tại Mexico tăng 25%. Còn tại Việt Nam, trong thời gian từ năm 2010-2017, Việt Nam đã chấp nhận bảo hộ 83 đơn đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ 5 băng kiểu dáng công nghiệp, 8 bằng độc quyền sáng chế của Mexico.


Việt Nam - Mexico hợp tác về Chỉ dẫn địa lý trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ.

Việt Nam - Mexico hợp tác về Chỉ dẫn địa lý trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ.

Chỉ dẫn địa lý, bao gồm cả tên gọi xuất xứ là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm của Chính phủ cũng như của xã hội, và cũng là thế mạnh cần được khai thác trong phát triển kinh tế của hai nước.

Nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng lực nội tại của mỗi cơ quan. Thông qua Bản ghi nhớ hai cơ quan sẽ cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết quả xử lý công việc chuyên môn qua đó thúc đẩy việc bảo hộ và quản lý CDĐL tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thương mại các sản phẩm mang CDĐL và góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước.

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết sẽ giúp thể chế hóa các hoạt động hợp tác giữa Cục sở hữu trí tuệ và Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico (IMPI). Thông qua Bản ghi nhớ, hai Cơ quan sẽ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết quả xử lý công việc chuyên môn nhằm thúc đẩy việc bảo hộ CDĐL tại mỗi nước. Đồng thời, Bản ghi nhớ cũng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm CDĐL của Việt Nam và Mexico cho nhân dân hai nước.

Theo Bản ký kết, hai Bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về: trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn và kiến thức tốt nhất về nâng cao nhận thức của công chúng, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo của các Bên về CDĐL; trao đổi chuyên gia nhằm đào tạo nguồn nhân lực về CDĐL và các lĩnh vực có liên quan khác; trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn và kiến thức tốt nhất về tuyên truyền CDĐL cho doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua việc tham gia vào các chương trình và sự kiện trong lĩnh vực này, do các Bên độc lập hay phối hợp tổ chức; phối hợp đào tạo về Chỉ dẫn địa lý cho những người sử dụng Chỉ dẫn địa lý tại địa phương và cộng đồng doanh nghiệp của mỗi Bên; hợp tác về thủ tục đăng ký Chỉ dẫn địa lý theo luật quốc gia mỗi Bên....

Khẳng định hiện nay SHTT đang làm xoay chuyển thế giới và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển KT-XH mỗi quốc gia. Ông Miguel Ángel Margáin, Tổng Giám đốc Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico cho biết, Bản ghi nhớ hợp tác về CDĐL không chỉ được ghi nhận ở Việt Nam mà còn ở cả Mexico.

"Chúng tôi mong muốn sản phẩm CDĐL của Mexico đến được với người tiêu dùng Việt Nam và ngược lại giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các khu vực địa lý được phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng miền của mỗi bên, đồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý thông qua việc bảo hộ CDĐL của mỗi bên tại bên kia cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các sản phẩm CDĐL tại mỗi bên chống lại các hành vi lạm dụng, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" - Ông Miguel Ángel Margáin nói.

S.H