Tôn vinh các trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các Hội ngành toàn quốc năm 2017

(Dân trí) - Hôm nay (27/10/2017) đã diễn ra sự kiện Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các Hội ngành toàn quốc năm 2017 với các nội dung trọng điểm như báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tôn vinh, đồng thời tiến hành trao tặng Cup và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại diện trí thức KH&CN tiêu biểu.

Thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VII (nhiệp kỳ 2015-2020), Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam thống nhất chỉ đạo xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu trong toàn hệ thống có nhiều đóng góp tích cực trong công tác vận động trí thức, trong hoạt động KH&CN, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 53 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 46 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên. Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao và đóng góp xuất sắc trong công tác vận động trí thức và công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức được Nhà nước, các Bộ, ngành, Liên hiệp Hội Việt Nam tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng và giải thưởng tôn vinh.

Đ/c Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đọc Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các Hội ngành toàn quốc năm 2017.
Đ/c Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đọc Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các Hội ngành toàn quốc năm 2017.

Để thực hiện công tác tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ hai vào năm 2017, ngay từ đầu năm, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai các hoạt động chuẩn bị cho hai đợt tôn vinh tại Hải Phòng và Hà Nội phục vụ kịp thời việc tổ chức Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc Liên hiệp hội tỉnh, thành phố năm 2017 ngày 10/8/2017 tại Hải Phòng và Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các Hội ngành toàn quốc năm 2017 ngày 27/10/2017.

Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (kèm theo Quyết định số 338/QĐ-LHHVN ngày 18/4/2017) với nội dung chủ yếu: Mỗi trí thức KH&CN tiêu biểu chỉ được tôn vinh 01 lần duy nhất theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản nhất trí với chủ trưởng tổ chức hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam và đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo và mời lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tham dự, trao thưởng. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có văn bản đóng góp một số ý kiến vào nội dung dự thảo Quy chế xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho các trí thức tiêu biểu.
Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho các trí thức tiêu biểu.

Trước đó vào ngày 26/9/2017, Hội đồng xét chọn Trí thức KH&CN tiêu biểu đã họp với tinh thần khách quan, trách nhiệm cao, đã bình xét, lựa chọn được 53 trí thức thuộc các Hội ngành toàn quốc đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được tôn vinh; lựa chọn và đề xuất 05 trí thức tiêu biểu đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, đại diện cho các lĩnh vực hoạt động của các Hội ngành toàn quốc, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động trí thức và hoạt động KH&CN, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam 2017 là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, góp phần động viên đội ngũ trí thức đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã được Hội đồng Trung ương, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao; được các cơ quan chức năng ủng hộ, đồng thuận.

Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam chính xác, kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là sự vào cuộc, hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao của các Hội ngành toàn quốc, đã triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2017 một cách nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, đã lựa chọn và giới thiệu được trí thức KH&CN tiêu biểu nhất của Hội ngành đảm bảo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nguyễn Nguyễn