Rô bốt có thể hiểu được những trở ngại và tự điều chỉnh

Dân trí

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ vừa giới thiệu một loại rô bốt có thể hiểu được những trở ngại và tự điều chỉnh một cách thích hợp. Mẫu rô bốt này có thể được sử dụng để tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa hay vệ tinh của sao Mộc Châu Âu

Thiết bị Pop-Up Flat Folding Explorer Robots (Puffer) được đặc trưng bởi kích thước nhỏ và thiết kế lắp ghép. Các Puffer có thể lắp ghép để trở thành một xe vận chuyển lớn hơn.

M.P (Theo Nasa)