Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu?

(Dân trí) - Rửa mũi bằng nước muối; Không nhận bất cứ hàng hóa gì từ Trung Quốc – Internet chứa đầy những thông tin sai về cách tự bảo vệ cá nhân khỏi nhiễm virus corona.

Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 1
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 2
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 3
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 4
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 5
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 6
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 7
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 8
Lời đồn và sự thật: Thông tin trên mạng về virus corona đúng đến đâu? - 9

Phạm Hường 

Theo DW

Đọc thêm