Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

(Dân trí) - Ngày 29/11, Bộ KH&CN và Ủy ban về KH&CN thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ; một số tổ chức quốc tế, …

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững - 1

Quang cảnh hội thảo. 

Hội thảo nhằm mục đích thông tin về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc lồng ghép phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp trong thời gian qua;

Tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp,… gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) vì mục tiêu phát triển bền vững.

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững - 2

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại hội thảo. 

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, đây là dịp các đại biểu cùng thảo luận về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế bền vững. Các tham luận trong hội thảo đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại diện một số doanh nghiệp nhà nước và tư nhân,... cùng nhau làm rõ vai trò của KH, CN&ĐMST trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và sự cần thiết phải lồng ghép phát triển KH, CN&ĐMST với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách, là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển xã hội. Tháng 9, năm 2015, tại Hội nghị của Liên hợp Quốc, với sự có mặt của những người đứng đầu 193 quốc gia thành viên, chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững với sứ mệnh của một “ Chương trình nghị sự chuyển đổi thế giới” đã được thông qua. 17 mục tiêu phát triển bền vững bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, giữ vai trò định hình, định hướng cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu được xác lập.

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tại Quyết định 622/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các bộ chủ trì thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nhấn mạnh cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các đối tác trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Ngày 18/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, theo Quyết định, Hội đồng có 05 Ủy ban chuyên môn về: Phát triển bền vững; Xã hội; Môi trường; Khoa học và công nghệ; và Giáo dục và phát triển nhân lực.

Thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg, ngày 29/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3663/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ủy ban về khoa học và công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, thành viên của Ủy ban là đại diện một số Bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.

S.H

Đang được quan tâm