Hệ thống trí tuệ mới biết học như một người và ghi nhớ như một máy tính

(Dân trí) - Một ứng dụng GPS có thể hoạch định tuyến tốt nhất giữa 2 điểm dừng tàu điện ngầm nếu nó đã được lập trình đặc biệt cho nhiệm vụ này. Nhưng một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới có thể tìm ra cách để làm điều đó một cách nhanh chóng bằng cách học hỏi quy định chung từ các ví dụ cụ thể, các nhà nghiên cứu cho biết điều này trên tạp chí Nature

Hệ thống Sức mạnh Trí não (Brain Power) Một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới có thể học hỏi làm thế nào để điều hướng các tuyến đường ngắn nhất trên tàu điện ngầm London dựa trên các ví dụ khác, thay vì được lập trình giống như một máy tính truyền thống.
Hệ thống Sức mạnh Trí não (Brain Power) Một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới có thể học hỏi làm thế nào để điều hướng các tuyến đường ngắn nhất trên tàu điện ngầm London dựa trên các ví dụ khác, thay vì được lập trình giống như một máy tính truyền thống.

Các hệ thống mạng lưới thần kinh nhân tạo, các chương trình máy tính bắt chước não người, rất mạnh trong việc học tập các mô hình và trình tự, nhưng cho đến nay các hệ thống vẫn hạn chế trong việc giải quyết những vấn đề lý luận phức tạp đòi hỏi phải lưu trữ và thao tác với rất nhiều dữ liệu. Các máy tính tích hợp mới liên kết một mạng lưới thần kinh với một nguồn bộ nhớ bên ngoài hoạt động giống như bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) trong một máy tính thông thường.

Các nhà khoa học đào tạo các máy tính bằng cách cung cấp các ví dụ đã được giải quyết về các vấn đề lý luận, giống như tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một bản đồ được tạo ra ngẫu nhiên. Sau đó, các máy tính có thể khái quát kiến ​​thức đó để giải quyết những vấn đề mới, như quy hoạch các tuyến đường ngắn nhất giữa các điểm dừng trên tàu điện ngầm London. Thay vì bị lập trình, mạng lưới thần kinh, giống như bộ não con người, đáp ứng nhu cầu đào tạo: Nó có thể liên tục tích hợp các thông tin mới và thay đổi phản ứng của nó cho phù hợp.

Sự phát triển đến từ Google DeepMind, đội ngũ đã phát triển chương trình máy tính Alpha Go đánh bại nhà vô địch thế giới tại trò chơi dựa trên logic.

Nhã Khanh (Theo sciencenews)