Đoạn phim của NASA về những cơn bão hủy diệt trong năm 2017

Dân trí Các cơn bão Harvey, Irma và Maria là đặc trưng cho những cơn bão có tính hủy diệt mạnh nhất từ đầu năm 2017 đến nay.

Anh Thư (Theo BI)