Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra hậu quả nguy hiểm khác của Covid-19

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng những người đã từng bị nhiễm Covid-19 thường bị suy giảm khả năng miễn dịch tế bào trong thời gian dài.

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra hậu quả nguy hiểm khác của Covid-19 - 1

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Alabama tại Birmingham đã tiến hành một nghiên cứu quan sát nhằm tìm hiểu xem phản ứng miễn dịch tế bào thay đổi như thế nào ở những bệnh nhân mắc Covid-19.

Từ các mẫu máu của 46 bệnh nhân nhập viện với Covid-19 và 39 người bị nhiễm SARS-CoV-2 đã được điều trị tại nhà, các tác giả đã phân lập các nhóm tế bào miễn dịch cụ thể và phân tích các dấu hiệu bề mặt của chúng. Dữ liệu được so sánh với những người thuộc nhóm đối chứng khỏe. Thì ra nhiều bệnh nhân Covid-19 bị suy giảm tế bào miễn dịch do căn bệnh.

Các tác giả lưu ý rằng các tế bào miễn dịch suy giảm ít có khả năng chống lại nhiễm trùng thứ cấp và cản trở việc phát triển miễn dịch bảo vệ đầy đủ đối với Covid-19.

Các nhà khoa học cũng đã phân tích những thay đổi bằng cách liên tục quan sát những thay đổi của các dấu hiệu bề mặt trong các mẫu và bằng cách so sánh trực tiếp tần số của các dấu hiệu này giữa xét nghiệm máu đầu tiên và lần thứ hai.

Nghiên cứu bao gồm mô tả chuyên sâu về kiểu hình kích hoạt và suy giảm của tế bào T CD4 +, tế bào T CD8 + và tế bào B. Tế bào B và tế bào T của cả hai nhóm bệnh nhân tương ứng với kiểu hình của sự hoạt hóa và sự suy giảm tế bào trong hai tháng đầu tiên của bệnh, trong khi các dấu hiệu của sự hoạt hóa và sự suy giảm tế bào tăng lên theo thời gian ở những người không nhập viện.

Các tác giả nghiên cứu viết: "Những kết quả này chỉ ra bản chất của những thay đổi trong hệ thống miễn dịch thích ứng trong Covid-19 và cho thấy tác động lâu dài hơn của việc suy giảm khả năng miễn dịch, bao gồm cả đối với SARS-CoV-2".

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Điều tra Lâm sàng.