Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby

(Dân trí) - Cũng sôi động và không kém phần hấp dẫn, các hoạt náo viên khiến môn bóng bầu dục (rugby) càng trở nên cuốn hút người xem. Hãy cùng chiêm ngưỡng các cô gái, một phần của những trận đấu đầy căng thẳng này...


 

 

 

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 1

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 2

 

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 3

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 4

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 5

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 6

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 7

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 8

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 9

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 10

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 11

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 12

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 13

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 14

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 15

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 16

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 17

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 18

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 19

Chiêm ngưỡng hoạt náo viên giàu cảm xúc môn rugby - 20

L.T.T