Thêm cơ chế, chính sách cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(Dân trí) - Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 3.699 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch để hỗ trợ.

Sơ đồ cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.
Sơ đồ cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, phần nhà nước tham gia, hỗ trợ tối đa 39% tổng mức đầu tư của dự án theo số liệu thẩm định của Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, dự án còn được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết. Cụ thể, Thủ tướng quyết định chuyển sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp vào dự án khoản vay 200 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Đối với khoản vay 100 triệu USD từ Ngân hàng tái thiết Đức KFW, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét hình thức chuyển đổi hoặc hỗ trợ phù hợp với quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định của pháp luật liên quan.

Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án, khoảng 3.699 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để hỗ trợ theo quy định.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) được sử dụng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của các khu đô thị và khu công nghiệp theo Quyết định số 1621/2007. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và VIDIFI chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác hoặc tăng vốn chủ sở hữu theo đúng quy định. Trước mắt, Thủ tướng đồng ý vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án là 3.200 tỷ đồng.

Ngoài phần vốn nhà nước đầu tư trực tiếp và các khoản hỗ trợ nêu trên, VDB và VIDIFI chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai dự án, trong đó bao gồm việc cân đối tài chính trong 5 năm đầu vận hành dự án. VIDIFI phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan để đưa dự án vào sử dụng bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do VIDIFI làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Tuyến đường có tổng chiều dài 105,5 km với điểm bắt đầu nằm trên đường vành đai 3 của Hà Nội đi qua các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và điểm cuối đường là đập Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng).

Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, có 6 nút giao liên thông khác mức tại giao cắt với các quốc lộ. Trên tuyến có 9 cầu lớn, 21 cầu trung, 22 cầu vượt với tổng chiều dài cầu khoảng 11km; 124 cống chui và cầu vượt dân sinh.

Tốc độ ô tô thiết kế đạt 120km/giờ với mặt cắt ngang bình quân là 100 m, mặt đường rộng 33 m với 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, có dải phân cách giữa.

Thế Kha