UBND TPHCM chỉ đạo thanh tra toàn diện Trường ĐH Hoa Sen

(Dân trí) - Về việc xử lý đơn tố cáo của cổ đông trường ĐH Hoa Sen, mới đây, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản gửi Thanh tra thành phố đề nghị thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường ĐH Hoa Sen.

UBND TPHCM chỉ đạo thanh tra toàn diện Trường ĐH Hoa Sen

Trong văn bản cho biết, tiếp nhận đơn tố cáo của cổ đông trường ĐH Hoa Sen đối với bà Bùi Trân Phượng; xét báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM tại công văn số 1592/GDĐT-Ttr ngày 28/5/2015 về tham mưu xử lý đơn tố cáo của cổ đông trường ĐH Hoa Sen.

UBND thành phố chỉ đạo giao Thanh tra thành phố lập Đoàn thanh tra toàn diện hoạt động của trường ĐH Hoa Sen từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2014 (có trao đổi mời đại diện Bộ GD-ĐT tham gia đoàn Thanh tra), báo cáo kết quả thanh tra cho Thường trực UBND thành phố biết.

Gần 2 năm qua tại trường ĐH Hoa Sen xảy ra những mâu thuẫn giữa nội bộ các cổ đông vẫn chưa có hướng giải quyết.

Lê Phương