Tuyển sinh lớp 10: Quận huyện tự chủ khảo sát Văn, Toán, Anh

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra thông báo về việc không tổ chức khảo sát 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh chung toàn thành phố mà giao các quận huyện quyết định.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn về tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong năm học 2018-2019 đối với cấp THCS. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu về việc phục vụ cho việc đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT từ năm 2019.

Đặc biệt, riêng với việc khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 với các môn Văn, Toán, tiếng Anh, Sở GD&ĐT ủy quyền cho lãnh đạo các phòng GD&ĐT căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị mình và quyết định triển khai.

Tuyển sinh lớp 10: Quận huyện tự chủ khảo sát Văn, Toán, Anh - 1

Sở GD&ĐT yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm bài và tâm lý phụ huynh, học sinh trước những thay đổi về tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Theo đó, các phòng GD&ĐT phải nghiên cứu kỹ ma trận đề, đề minh họa phục vụ cho đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 từ năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT. Các trường sẽ tiếp tục kiểm tra học kỳ bằng đề thi chung với các môn Văn, Toán, Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trong quận huyện. Cần tổ chức chấm chéo, phân tích số liệu, rút kinh nghiệm giữa các trường.

Ma trận đề thi sẽ thế nào?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, các trường cần thực hiện nghiêm túc yêu cầu xây dựng ma trận đề gồm câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Cần tổ chức nghiêm túc các khâu biên soạn, phê duyệt đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá trong thi và kiểm tra, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh về việc ôn tập phục vụ đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT 2019. Các trường và tổ bộ môn phải xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh, thông báo tới cha mẹ học sinh trên tinh thần sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đạt hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo các nhà trường và tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh, quan tâm đến học sinh có học lực yếu, kém, học sinh chưa chăm.

Hướng dẫn ôn tập cho học sinh phải bám sát chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú ý phân hóa các đối tượng theo học lực để hướng dẫn ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài. Hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn theo nhóm và ôn tập trung cả lớp; tránh học lệch, học tủ.

Theo Đỗ Hợp

Tiền Phong