Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến xin chỉ tiêu đào tạo sau 3 năm bị tạm dừng

(Dân trí) - Mới đây, Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến đã có tờ trình gửi Sở GD-ĐT Thanh Hóa về việc xin tiếp tục đào tạo. Trong khi đó, theo công văn trả lời của Sở GD-ĐT thì đơn vị này chưa khắc phục xong một số vấn đề của nhà trường.

Ngày 18/3, Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến (sau đây gọi là trường Văn Hiến) đã có tờ trình về việc xin tiếp tục đào tạo. Theo đó, trường Văn Hiến được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ trường Trung cấp nghề Văn Hiến và đổi tên thành trường Trung cấp Y dược Văn Hiến theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 8/6/2011.

Nhà trường có nhiệm vụ, chức năng đào tạo các ngành có trình độ từ sơ cấp, trung cấp, đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học. Trong những năm gần đây, nhà trường đã xảy ra nhiều biến cố, bất ổn định trong nội bộ không được giải quyết dứt điểm, kéo dài dẫn đến sai sót càng tăng thêm. Nhà trường tạm ngừng tuyển sinh từ 8/2011 để khắc phục những khuyết điểm, sai phạm về quản lý điều hành của nhà trường trong liên kết tuyển sinh.

Mới đây nhất, hơn 400 học sinh nhà trường chậm được cấp bằng tốt nghiệp, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, nhà trường mới thực hiện cấp bằng. Hiện còn 19 học sinh đang được bảo lưu kết quả do không dự thi tốt nghiệp vì ốm đau, nghỉ thai sản và chưa trả nợ hết môn... Trên cơ sở đó, nhà trường đã làm tờ trình kiến nghị xin chỉ tiêu đào tạo.

Ngày 31/3, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn trả lời về việc tạm dừng tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến. Nội dung công văn trả lời trường Văn Hiến cho biết: Từ khi thành lập tới nay, trường Văn Hiến đã có nhiều vi phạm các quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT trong hoạt động giáo dục; nội bộ Hội đồng quản trị mất đoàn kết, tranh chấp tài chính, tài sản; mất uy tín đối với giáo viên, học sinh và xã hội; không kiện toàn được tổ chức, bộ máy.

Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở GD-ĐT và các ban ngành chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn nhiều lần nhưng việc khắc phục vẫn chậm hoặc không thực hiện.

Sở GD-ĐT yêu cầu Trường Văn Hiến tiếp tục tạm dừng tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 để khắc phục những vấn đề như: Kiện toàn tổ chức, bộ máy gồm: HĐQT, Ban giám hiệu, Ban kiểm soát và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục kèm theo Thông tư số 39/2012 của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, rà soát, thực hiện nghĩa vụ hợp đồng lao động, trả lương, bảo hiểm và các quyền lợi khác của người lao động theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…

Sau khi khắc phục xong các nội dung nêu trên, Trường Văn Hiến tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT để được xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Liên quan đến vấn đề này, Sở GD-ĐT cũng đã có công văng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trần Lê