Trường ĐH Hoa Sen đề nghị họp để làm rõ trường là phi lợi nhuận

(Dân trí) - Trường ĐH Hoa Sen vừa có công văn do ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ký gửi đến Thường trực Thành ủy TPHCM và UBND TPHCM, kiến nghị đối với công văn của UBND TPHCM ý kiến về việc trường tổ chức đại hội toàn trường.

Phía trường ĐH Hoa Sen vẫn khẳng định Đại hội toàn trường ngày 25/1/2015 là không sai.
Phía trường ĐH Hoa Sen vẫn khẳng định Đại hội toàn trường ngày 25/1/2015 là không sai.

Trong công văn nêu rằng, Trường ĐH Hoa Sen nhận được văn bản số 1926/UBND-VX do ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch, ký tên thay mặt Chủ tịch UBND TPHCM phê phán việc không tuân thủ các quy định của điều lệ ban hành kèm theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu Trường ĐH Hoa Sen nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chấp hành các quy định pháp luật.

Thay mặt trường, ông Trần Văn Tạo có ý kiến rằng: Căn cứ quyết định của Thủ tướng, Trường ĐH Hoa Sen ngay từ ngày thành lập đã xác định đi theo con đường phi lợi nhuận với hơn 96% sự đồng thuận của cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 3/2/2007 và được ghi nhận tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Hoa Sen.

Ngày 10/12/2014, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành điều lệ trường đại học, tại điều 34 của điều lệ quy định: “Điều 34 - Hồ sơ, thủ tục công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận: 1. Đối với trường đại học tư thục thành lập mới,… 2. Đối với trường đại học tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận…”. Hai đối tượng này phải tiến hành thủ tục công nhận theo đúng quy định trên. Xét về mặt thực tế, Trường ĐH Hoa Sen không thuộc loại nào trong hai loại trường này.

Do đó, theo công văn 1926/CV-UBND-VX của UBND TP lập luận rằng Trường ĐH Hoa Sen muốn chuyển đổi sang đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thì phải tiến hành các thủ tục của điều lệ trường đại học hiện hành là không phù hợp thực tế của Trường ĐH Hoa Sen.

Ông Tạo khẳng định: “Căn cứ vào hiện trạng hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen, chúng tôi đã có hồ sơ văn bản trình Thủ tướng và Bộ GD-ĐT để đề nghị xem xét công nhận Trường ĐH Hoa Sen là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận. Vì xét về mặt thủ tục đã được quy định trong quyết định 70 của Thủ tướng, Trường ĐH Hoa Sen đã thực hiện đầy đủ trước khi quyết định này có hiệu lực. Việc hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen thời gian qua theo mô hình không vì lợi nhuận đều thực hiện đúng quy định pháp luật (Luật Giáo dục, nghị quyết và quyết định của Chính phủ, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen và tất cả các văn bản pháp luật liên quan khác)”.

Ông Tạo cũng cho rằng, đại hội toàn trường ngày 31/1/2015 một lần nữa đã thể hiện ý chí của toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và đa số thành viên góp vốn nhất trí đi theo và đang chờ sự công nhận Trường ĐH Hoa Sen là trường đại học hoạt động không vì lợi nhuận theo đúng các quy định của điều lệ mới ban hành.

“Tất cả những nội dung trên, chúng tôi đã trình bày và báo cáo đầy đủ với Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM. Nay, do Ủy ban nhận được thư tố cáo của một số cổ đông với nội dung không đúng, nên Ủy ban có nhận định thiếu chính xác và không phù hợp thực tế của Trường ĐH Hoa Sen. Đây là quan điểm của trường ĐH Hoa Sen, tôi đề nghị Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM xem xét và triệu tập cuộc họp để làm rõ vấn đề này” - ông Tạo kiến nghị.

Lê Phương