TPHCM: Xử lý hành vi nhũng nhiễu hành chính trong giáo dục

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM sẽ kiểm tra định kỳ ít nhất 30% đơn vị về cải cánh hành chính, đồng thời đề xuất đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.
 
Cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động với mục tiêu đảm bảo 100 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, công khai trên cổng dịch vụ trực tuyến thành phố và cổng thông tin điển tử của sở; kết quả trên 95% hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định, tối thiểu 90% khách hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công.
 
kiemtra1.jpg

Kiểm tra về thu chi và các hoạt động trong trường học ở TPHCM 

100% số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính. 
 
Đặc biệt, Sở sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ tối thiểu 30% đơn vị, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.
 
Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm ngăn ngừa sự quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan Sở GD-ĐT và các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Sở cũng lưu ý các trường tăng cường việc quản lý thu - chi ngân sách; triệt để tiết kiệm, đặc biệt là các khoản chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền. Cần cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, lễ hội, kỷ niệm, khởi công, khánh thành… 
 
Trước đó, tháng 12/2018, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, ông Lê Hồng Sơn cũng công bố quyết định Ban hành quy định Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở GD-ĐT TPHCM. Thư xin lỗi kịp thời, đầy đủ, nêu rõ lý do vì sao chưa có kết quả và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau cho các nhân, tổ chức.
 
Hoài Nam