TPHCM: Nhiều trường quốc tế phải chấm dứt ngay chương trình tích hợp

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - 4 trường quốc tế tại TPHCM đang giảng dạy chương trình tích hợp phải chấm dứt hoạt động thí điểm, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động trong năm học 2020-2021.

Nội dung này được nhấn mạnh trong văn bản của UBND TPHCM gửi Sở GD-ĐT, UBND 24 quận, huyện về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

UBND TPHCM chỉ đạo, Sở GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát báo cáo UBND TP về tình hình các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở giáo dục phổ thông đang dạy chương trình giáo dục tích hợp (được Bộ GD-ĐT cho thí điểm trước đây) chuyển đổi mô hình quản lý, hoạt động theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong quý 2-2021.

TPHCM: Nhiều trường quốc tế phải chấm dứt ngay chương trình tích hợp - 1

UBND yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập (Trong ảnh: Phụ huynh một trường quốc tế tại TPHCM đến trường phản đối chính sách học phí trong đợt nghỉ dịch năm 2020)

Với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đang giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp (được cho phép thí điểm trước đây) phải chấm dứt hoạt động thí điểm, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động ngay trong năm học 2020-2021.

Những trường hợp chậm điều chỉnh, thành phố sẽ báo cáo Bộ GD&ĐT có hướng giải quyết. 

Được biết, 4 trường quốc tế đang thực hiện giảng dạy chương trình tích hợp gồm Trường THCS-THPT Quốc tế APU, TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl, TH-THCS-THPT Quốc tế Canada và TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ. 

UBND TPHCM cũng yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập (các trường đại học, phổ thông, mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống…) trên địa bàn. 

Các quận, huyện chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giám sát hoạt động của các cơ sở đã được cấp phép, đảm bảo hoạt động đúng quy định, đúng nội dung được cấp phép.  

Tuyệt đối không để các cơ sở hoạt động không phép.

Địa phương kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không phép, không tuân thủ quy định, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, người lao động.