Thanh Hóa: Nhiều trường THPT sẽ được giải thể, sáp nhập

(Dân trí) - Hiện nay, hệ thống trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tồn tại nhiều bất cập. UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025".

Sáng 28/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án "Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025".

Sẽ giải thể, sáp nhập nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Sẽ giải thể, sáp nhập nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thống kê cho thấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 100 trường THPT công lập, trong đó có 6 trường THCS và THPT.

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, hệ thống trường THPT công lập đang tồn tại nhiều bất cập, như: Một số trường có quy mô nhỏ; nhiều trường có vị trí địa lý quá gần nhau; một số trường thiếu cơ sở vật chất, phải học nhờ cơ sở giáo dục khác; đội ngũ giáo viên thừa, thiếu cục bộ...

Từ thực trạng trên đòi hỏi phải sắp xếp lại các trường THPT công lập để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến năm 2025, theo đề án, tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm 12 trường THPT so với hiện tại. Do đó, đề án đề xuất giải thể, sáp nhập 13 trường THPT vào các trường THPT khác và thành lập mới 1 trường THPT chuyên biệt, là trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tại huyện Ngọc Lặc.

Việc sắp xếp theo nguyên tắc bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 1 trường THPT có quy mô không quá 45 lớp; sắp xếp lại các trường THPT quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục thấp, hoặc có vị trí địa lý không phù hợp.

Đối với khu vực miền núi, nếu các trường THPT có quy hoạch phù hợp nhưng quy mô nhỏ thì ghép thêm trường THCS trên cùng địa bàn xã thành trường phổ thông nhiều cấp học.

Phương án bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường THPT thuộc diện giải thể, sáp nhập được thực hiện theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo một số huyện, thị xã, thành phố kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cần tính toán lại các phương án và có lộ trình sắp xếp đối với các trường cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đặc biệt là việc tăng dân số cơ học trong giai đoạn tới.

Đối với các trường tiếp nhận, cần nhanh chóng được đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu dạy và học cũng như lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia; có phương án cụ thể đối với việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên khi sáp nhập trường...

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đánh giá, việc sắp xếp các trường THPT công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là một đề án lớn và cần thiết, ảnh hưởng tới nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, đề án phải được xây dựng chặt chẽ, trên cơ sở xem xét, phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan, mang tính hợp lý cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên các trường THPT và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của đề án, tạo sự đồng thuận trong dư luận
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên các trường THPT và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của đề án, tạo sự đồng thuận trong dư luận

Là đơn vị chủ trì soạn thảo đề án, Sở GD-ĐT phải quán triệt tinh thần nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp thu ý kiến của các địa phương, nghiên cứu các ý kiến hợp lý để hoàn thiện đề án báo cáo.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên các trường THPT và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của đề án, tạo sự đồng thuận trong dư luận.

Sở GD-ĐT dừng bổ nhiệm cấp phó tại các trường THPT nhằm bảo đảm cho việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý; phối hợp cùng các địa phương nghiên cứu, tham mưu quy hoạch các trường tư thục ở những nơi có điều kiện. Các trường sau khi sắp xếp phải bảo đảm đạt chuẩn hoặc phù hợp với lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Duy Tuyên