Thanh Hóa: Đề nghị kỷ luật Hiệu trưởng mầm non để xảy ra nhiều sai phạm

Duy Tuyên

(Dân trí) - Là người chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động trong nhà trường nhưng đã để xảy ra nhiều sai phạm, Hiệu trưởng Trường mầm non Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa bị đề nghị kỷ luật.

Thời gian qua, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, năm học 2019-2020, Trường mầm non Hàm Rồng thu 150.000đ tiền làm rèm mành và trang trí lớp học nhưng chưa được sự thống nhất của phụ huynh; cũng trong năm học 2019-2020, nhà trường chưa công khai chi tiết thu, chi tiền xã hội hóa giáo dục.

Thanh Hóa: Đề nghị kỷ luật Hiệu trưởng mầm non để xảy ra nhiều sai phạm - 1

Dự toán thu xã hội hóa giáo dục của Trường mầm non Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Đầu năm học 2020-2021, nhà trường triển khai thu xã hội hóa giáo dục (dự toán kinh phí huy động 400.000 đồng/học sinh) nhưng lại không đưa ra được chi tiết dự toán những hạng mục nào mà nhà trường định xã hội hóa.

Ngoài ra, do nghi ngờ chất lượng bữa ăn và sữa uống hàng ngày của học sinh, phụ huynh đề nghị được giám sát nhưng hiệu trưởng không có phản hồi…

Ngày 20/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả xác minh các nội dung theo đơn kiến nghị, phản ánh của công dân tại Trường mầm non Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, nhà trường thu tiền lắp rèm mành, trang trí lớp học tại 8 lớp với số tiền gần 40 triệu đồng. Phòng GD&ĐT khẳng định, việc thu, chi lắp rèm, mành và trang trí lớp học không có trong kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2019-2020 đã được UBND phường Hàm Rồng, Phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, phê duyệt; giáo viên thu, chi không thông qua kế toán để mở sổ hạch toán, mà tự ý thu, chi tại các nhóm lớp; hồ sơ thu, chi được lưu tại Hiệu trưởng nhà trường. Đây là khoản thu chi không đúng quy định.  

Cũng qua kiểm tra của Phòng GD&ĐT, năm học 2019-2020, nhà trường không công khai kết quả thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách theo quy định.

Liên quan đến phản ánh nhà trường triển khai thu xã hội hóa giáo dục đầu năm học 2020-2021, qua kiểm tra được biết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục, với tổng kinh phí dự toán là hơn 154 triệu đồng.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm kiểm tra, nhà trường chưa xin chữ ký xác nhận của UBND phường Hàm Rồng và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường đối với biên bản khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trường học; chưa báo cáo Phòng GD&ĐT thẩm định phê duyệt chủ trương thực hiện kế hoạch vận động xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021; các văn bản nêu trên chưa được nhà trường công khai cho cha mẹ học sinh được biết.

Trong năm học 2020-2021, Trường mầm non Hàm Rồng đã tổ chức cho 8 lớp học ngoại khóa môn tiếng Anh (trừ lớp Mầm không học); tổ chức 2 lớp học Múa. Khung giờ dạy cả 2 môn tiếng Anh và Múa đều được tổ chức dạy trong giờ chính khóa. Tuy nhiên, phụ huynh đề nghị dừng ngay việc học ngoại khóa (tiếng Anh, Múa) trong giờ học, chỉ được học ngoại khóa sau 16h30.

Về đề nghị nhà trường cho phép phụ huynh được kiểm tra đồ ăn và thức ăn của các con trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau khi chế biến, đặc biệt là sữa; tham gia thanh, kiểm tra trong quá trình xây dựng các hạng mục mà nhà trường có vốn đầu tư là xã hội hóa theo Phòng GD&ĐT là không có căn cứ để thực hiện. Tuy nhiên, cha mẹ học sinh được tham gia giám sát các nội dung trên.

Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp; kế toán; Phó hiệu trưởng; đặc biệt là Hiệu trưởng, người đứng đầu nhà trường. Yêu cầu Ban Giám hiệu, kế toán, giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp: Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2019-2020, năm học 2020-2021; thực hiện theo đúng chỉ đạo của thành phố Thanh Hóa.

Trả lai cho cha mẹ học sinh các nhóm, lớp tiền mua rèm che nắng trong các lớp học năm học 2019-2020 (đối với những cha mẹ học sinh không đồng ý ủng hộ); tiền xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021. Dừng ngay việc học ngoại khóa (tiếng Anh, Múa) trong giờ học chính khóa…  

Từ đó, Phòng GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ban hành văn bản nhắc nhở hành chính đối với giáo viên, kế toán, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Thanh Hóa: Đề nghị kỷ luật Hiệu trưởng mầm non để xảy ra nhiều sai phạm - 2

Hiệu trưởng Trường mầm non Hàm Rồng bị đề nghị kỷ luật.

Đối với Hiệu trưởng nhà trường, là người chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động trong nhà trường nhưng chưa nắm vững các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Do đó, trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ năm học không đúng, gây hiểu lầm, bức xúc trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên và cá nhân cha mẹ học sinh.

Đồng thời, chưa làm tốt công tác giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các khoản thu của các lớp gây hiểu nhầm cho cha mẹ học sinh về một số khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2019-2020, năm học 2020-2021; không thực hiện công tác công khai tài chính, có biểu hiện thiếu dân chủ trong quá trình chỉ đạo, triển khai một số hoạt động của nhà trường.

Do đó, Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân Hiệu trưởng nhà trường.