Thanh Hóa: Đầu tư hơn 71 tỷ đồng nâng cấp 7 trường THPT để đạt chuẩn quốc gia

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng mới 7 trường THPT tại một số huyện trên địa bàn tỉnh này trong năm 2017 - 2018 để đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Tổng kinh phí đầu tư dự án này là 71,5 tỷ đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, mở rộng, nâng cấp các trường THPT năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018. Đây là dự án mở rộng, nâng cấp các trường THPT năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018.

Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành được đầu tư trong đợt này
Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành được đầu tư trong đợt này

Mục tiêu đầu tư của dự án là hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường THPT năm 2017 để để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018, thuộc lộ trình đầu tư theo đề án mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 và phê duyệt điều chỉnh tại quyết định 5194/QĐ-UBND ngày 10/12/2015.

Dự án được thực hiện năm 2017 và 2018, do Sở GD-ĐT Thanh Hóa làm chủ đầu tư, dự kiến đầu tư cho 7 dự án, với số vốn không quá 71,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm; UBND huyện có trách nhiệm bố trí quỹ đất và đảm bảo kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) để thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Xứng giao Sở GD-ĐT Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tổ chức triển khai, thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng tiến độ và trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, nhằm phấn đấu nâng tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư hơn 233 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp một số hạng mục công trình của các trường THPT trên địa bàn tỉnh này.

Mục tiêu của đề án là mở rộng, nâng cấp một số hạng mục công trình như: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn, nâng tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia lên 48% năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT gồm: Tổ chức và quản lý nhà trường (1); cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (2); chất lượng giáo dục (3); tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (4); quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (5).

Lộ trình trong năm 2017: Mở rộng, nâng cấp các trường THPT đã đạt vững 4 tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 5. Riêng tiêu chuẩn 4 chỉ còn thiếu từ 1 đến 2 công trình trong các công trình: Nhà đa năng, nhà học bộ môn hoặc nhà hiệu bộ cần xây dựng để đạt chuẩn quốc gia năm 2018.

Duy Tuyên