Spell đến với học sinh nghèo huyện miền núi

(Dân trí) - Với mục tiêu hỗ trợ các em học sinh thuộc diện những hộ nghèo nhất có điều kiện tiếp tục đến trường, chương trình Spell đã được triển khai tại huyện Hoà Vang - Đà Nẵng (huyện miền núi). Dưới đây là thông tin về một số em trong số 237 em được nhận sự tài trợ của Spell:

1. Em Nguyễn Thị Uyên Phương - Học sinh lớp 6/2 trường Phạm Phú Thứ – xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang. Em đã biết vượt khó vươn lên, với ước muốn sau này trở thành bác sĩ.

 

2. Em Lê Thị Bích Ngọc - Học sinh lớp 6/5 trường Phạm Phú Thứ - xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, là một trong các đối tượng được chương trình Spell hỗ trợ.

 

Spell đến với học sinh nghèo huyện miền núi  - 1
 

Em Võ Quốc Tin

3. Em Võ Quốc Tin - Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Hoà Sơn 2, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang. Trong những năm qua, em cũng có nhiều cố gắng và luôn là học sinh tiên tiến. Ước muốn sau này trở thành thầy giáo.

 

4. Em Phạm Thị Mai Phương - Học sinh lớp 6/6 trường Phạm Phú Thứ - xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang. Trong những năm qua, em đã có nhiều cố gắng và luôn là học sinh tiên tiến. Ước muốn sau này của em sẽ trở thành cô giáo

 

5. Em Võ Đình Phương - Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Hoà Sơn 2, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang. Thành tích của em là đã đạt học sinh khá trong học kỳ 1. Ước muốn sau này của em là sẽ trở thành nhà khoa học.

 

Nguyên Đình