Sinh viên phải nói không với gian dối trong học tập

(Dân trí) - Sinh viên phải nói không với tiêu cực trong đào tạo như gian dối trong học tập, trong thi cử và làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp, các hiện tượng học hộ, thi hộ, mua bằng và bán điểm trong sinh viên.

Đó là một trong những nội dung kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Bộ GD-ĐT và TƯ Đoàn về triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 vừa ký kết ngày 19/3.
 
Sinh viên phải nói không với gian dối trong học tập - 1
Sinh viên phải nói không với gian dối trong học tập.

Mục đích của ký kết này nhằm phát huy sáng kiến và trách nhiệm của mỗi đoàn viên và cán bộ Đoàn các cấp đề xuất các giải pháp thiết thực, có hiệu quả để góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển toàn diện nhà trường các năm tiếp theo.

Theo đó, tổ chức cho sinh viên và giảng viên trẻ thảo luận rộng rãi, sâu sắc trong tất cả các trường về chủ đề: “Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo? Vì sao còn tồn tại các tiêu cực trong thi cử, làm luận văn tốt nghiệp? Sinh viên và giảng viên trẻ cần làm gì để tạo ra chất lượng đào tạo cao hơn?”

Về phía sinh viên phải nói không với tiêu cực trong đào tạo như gian dối trong học tập, trong thi cử và làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp, các hiện tượng học hộ, thi hộ, mua bằng và bán điểm trong sinh viên. Phải chủ động, tích cực học tập và chủ động tiếp xúc với daonh nghiệp, các cơ quan sử dụng lao động theo đúng ngành nghề đào tạo để chuẩn bị việc làm khi ra trường từ năm học thứ 3.

Sinh viên tham gia đánh giá giảng dạy của giảng viên, chương trình đào tạo, kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo của nhà trường. ...

Về phía giảng viên, phải gương mẫu và không chấp nhận gian lận, tiêu cực trong coi thi, chấm thi; hướng dẫn và chấm luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của sinh viên...

Giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, chương trình đào tạo, kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo của trường; các chế độ chính sách có liên quan. Đặc biệt cần đổi mới phương pháp giảng dạy.

Theo kế hoạch phối hợp thì Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên có thể tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa thi, kiểm tra, làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp.

Với chủ đề thảo luận trên, trước ngày 5/4/2010 hoàn thành việc tổ chức thảo luận ở các chi đoàn; trước ngày 20/4/2010 hoàn thành thảo luận ở các Liên chi đoàn và trước ngày 5/5/2010 các tỉnh/thành Đoàn tổ chức thảo luận để thống nhất chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện.

Hồng Hạnh