Quỹ khuyến học Thanh Hóa đạt hơn 367 tỷ đồng

Duy Tuyên

(Dân trí) - Hệ thống tổ chức hội khuyến học tại Thanh Hóa phát triển rộng khắp với gần 1 triệu hội viên, tổng số tiền quỹ khuyến học của cả tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 367 tỷ đồng.

Ngày 30/9, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10); phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020.

Quỹ khuyến học Thanh Hóa đạt hơn 367 tỷ đồng - 1
Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10); phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời...

Trong những năm qua, phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục được phát huy và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu cả nước.

Hệ thống tổ chức hội khuyến học phát triển rộng khắp với 957.320 hội viên, chiếm tỷ lệ 26,3% dân số toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao; tổng số tiền quỹ khuyến học của cả tỉnh đạt hơn 367 tỷ đồng.

Tính đến năm 2020, có 83,11% gia đình, 87,98% dòng họ, 99,48% cộng đồng, 94,19% đơn vị (ở các huyện miền núi tỷ lệ là 80%, 85%, 95%, 90%) đăng ký phấn đấu đạt gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Dự kiến sẽ có 75% gia đình, 68% dòng học, 70% cộng đồng, 78% đơn vị đạt mô hình học tập…

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thanh Hóa trong thời gian qua.

Quỹ khuyến học Thanh Hóa đạt hơn 367 tỷ đồng - 2
GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm phát biểu tại hội nghị.

GS.TS Phạm Tất Dong đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có công văn chỉ đạo các đảng bộ thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư “Mỗi đảng viên phải là một công dân học tập, mỗi gia đình Đảng viên là một gia đình học tập, mỗi một chi bộ Đảng là một đơn vị học tập”, nhất là các Đảng viên phải tham gia thử nghiệm là công dân học tập, trước hết là công dân số.

Đồng thời, nhanh chóng triển khai thử nghiệm mô hình công dân học tập tại Thanh Hóa; xây dựng thành phố học tập theo tiêu chuẩn của UNESCO; xây dựng một hệ thống giáo dục mở tạo ra một môi trường sinh thái giáo dục mở, hướng đến nền giáo dục số hoá, nền giáo dục chia sẻ tri thức, đúng với ý nghĩa xã hội học tập.

Quỹ khuyến học Thanh Hóa đạt hơn 367 tỷ đồng - 3
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao Bằng khen cho các mô hình học tập đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020.

Các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp tiếp tục thực hiện, đưa Quyết định 281 đi vào chiều sâu, có chất lượng gắn với việc thực hiện các mô hình học tập theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mô hình xây dựng nông thôn mới, đơn vị văn hoá, xã đạt chuẩn y tế và trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và kế hoạch của địa phương.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong việc tự học, tự bồi dưỡng; hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động học tập theo chủ đề “chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Quỹ khuyến học Thanh Hóa đạt hơn 367 tỷ đồng - 4
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa; tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 31 mô hình học tập đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, 12 tập thể, 29 mô hình học tập, 7 cá nhân có thành tích đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tập thể, cá nhân được Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.