Quốc hội quyết tiếp tục chi tiền đào tạo tiến sĩ

Với 88,39% đại biểu tán thành, chiều 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Theo đó, Quốc hội quyết định tiếp tục chi một phần tiền cho đề án 911 về đào tạo tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Trong phần ngân sách chi năm 2018, Nghị quyết tiếp tục duy trì phần chi cho giáo dục, trong đó có phần kinh phí thực hiện đề án 911 - đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2018 và dự thảo Nghị quyết về khoản tiền chi cho đề án 911, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách QH Nguyễn Đức Hải cho hay phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 Chính phủ báo cáo Quốc hội đã bố trí kinh phí cho các Đề án đào tạo của ngành giáo dục, trong đó có Đề án 911 dựa trên chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch, mức chi từ nguồn ngân sách theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và khả năng triển khai thực tế.

“Năm 2018, mức bố trí cho Đề án 911 đã dự kiến giảm mạnh so với các năm trước, nhưng vẫn phải duy trì một phần để tiếp tục đảm bảo kinh phí đào tạo các lưu học sinh đã tham gia nhập học các kỳ tuyển sinh trước đây. Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các Đề án nói chung của ngành giáo dục và Đề án 911 nói riêng để đảm bảo việc sử dụng kinh phí được hiệu quả, tiết kiệm”- ông Hải nói.

Theo Trọng Phú

Pháp luật TPHCM