Quảng Nam huy động nguồn quỹ khuyến học gần 38 tỷ đồng

Công Bính

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam huy động nguồn quỹ gần 38 tỷ đồng, cấp gần 126 nghìn suất học bổng, giải thưởng với tổng số tiền gần 36 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam - cho hay qua 6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực vận động, huy động nguồn kinh phí hỗ trợ quỹ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước để tiếp nhận và tổ chức cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn cho học sinh, sinh viên theo kế hoạch trong năm đã đề ra.

Quảng Nam huy động nguồn quỹ khuyến học gần 38 tỷ đồng - 1

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cấp gần 126 nghìn suất học bổng, giải thưởng với tổng số tiền trên 35,6 tỷ đồng (Ảnh: Công Bính).

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng nam, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và các hội khuyến học trực thuộc đã huy động tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng (tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2022 hơn 13,4 tỷ.

Với số tiền đã huy động, các cấp Hội đã cấp trên 125 nghìn suất học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn cho học sinh, sinh viên với tổng kinh phí trên 32,2 tỷ đồng, trao 1.386 giải thưởng các loại với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức Phi Chính phủ như Tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Quỹ Khuyến học Đông Du… để thực hiện các chương trình học bổng dài hạn.

Ngày 29/6, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cùng với công tác vận động, hỗ trợ từ các cá nhân trong và ngoài nước, Hội đã huy động được nguồn kinh phí gần 3 tỷ đồng (tăng so với 6 tháng đầu năm 2022 hơn 1,2 tỷ đồng), tổ chức các chương trình cấp học bổng, hỗ trợ khó khăn đến 1.135 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, tổng cộng toàn tỉnh Hội huy động nguồn quỹ gần 38 tỷ đồng (tăng hơn 14,6 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2022), cấp gần 126 nghìn suất học bổng, giải thưởng với tổng số tiền trên 35,6 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam khẳng định có được những kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Công tác tham mưu của Thường trực Hội Khuyến học các cấp với lãnh đạo địa phương để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tinh thần vượt khó, tâm huyết với nhiệm vụ được giao của cán bộ hội, nhất là vai trò lãnh đạo của Thường trực Hội Khuyến học các cấp. Công tác liên kết, phối hợp, hỗ trợ kịp thời của ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động của Hội.