Phương án tuyển sinh riêng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, CĐ ASEAN

(Dân trí) - Theo đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT và theo phương thức tuyển sinh riêng là xét tuyển.

Phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:

Phương thức tuyển sinh: trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh (3 chung) của Bộ GD-ĐT

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và xét tuyển các đợt theo phương thức 3 chung của Bộ GD-ĐT (chung đề thi, chung đợt thi và sử dụng chung kết quả thi).

Năm 2014, trường thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh chính quy với Bộ GD-ĐT 5000 chỉ tiêu, trong đó 3000 chỉ tiêu đại học và 2000 chỉ tiêu cao đẳng. Đối với cho phương thức này chiếm 87% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký.

2. Phương thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh riêng của trường

Năm 2014, trường dành 23% tương đương 635 chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức tuyển sinh riêng này.

Phương thức tuyển sinh riêng của trường được thực hiện theo hình thức xét tuyển những thí sinh đăng ký với các tiêu chí sau:

- Kết quả điểm trong ba năm học THPT;

- Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT;

a) Tiêu chí xét tuyển:

* Tiêu chí 1: Xét kết quả điểm tổng kết 3 năm học phổ thông của thí sinh, (học bạ THPT) và có nhân hệ số môn quy định.

- Điểm trung bình chung năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của thí sinh đạt 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và đạt 5.5 đối với trình độ Cao đẳng (ĐTB TC1).

* Tiêu chí 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

- Điểm đạt tối thiểu của tiêu chí 2: đối với Đại học 24 điểm, Cao đẳng 22 điểm (ĐTB TC2) (Trường hợp môn thi tốt nghiệp năm 2014 là 4 môn).

* Đánh giá tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1 chiếm tỉ trọng 50%, tiêu chí 2 chiếm tỉ trọng 50%. Như vậy, tổng 2 tiêu chí là 100 điểm.

- Cách tính điểm trung bình xét tuyển (ĐTB XT) của 2 tiêu chí được tính theo công thức sau:

ĐTBXT = (ĐTB TC1 x 50%) + (ĐTB TC2 x 50%)

b) Xét tuyển:

- Xét những thí sinh có điểm trung bình xét tuyển (ĐTB XT) đạt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành cụ thể.

c) Lịch tuyển sinh của trường:

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

- Đợt 1: từ 23/6/2014 đến 23/7/2014.

- Đợt 2: từ 11/8/2014 đến 30/09/2014.

d) Phương thức đăng kí của thí sinh và quy trình thực hiện xét tuyển của trường

Bước 1: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo thời gian thông báo của trường bằng 2 phương thức: trực tiếp tại trường qua Trung tâm tư vấn tuyển sinh và qua đường bưu điện, hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu trường;

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014 (bản sao);

- Bảng điểm tốt nghiệp THPT (bản sao);

- Học bạ THPT (bản sao) có bản chính đối chiếu.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

- Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ của từng đợt, các ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh tiến hành kiểm tra hồ sơ và xét các yêu cầu của tiêu chí 1 và 2.

- Công bố kết quả xét tuyển của tiêu chí 1 và 2.

Bước 3: Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

- Họp HĐTS Trường thống nhất điểm trúng tuyển cho từng ngành cụ thể trên cơ sở điểm trung bình xét tuyển của 2 tiêu chí.

- Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo ngành trên Website của trường trên và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

- Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường.

Phương thức tuyển sinh của Trường CĐ ASEAN:

- Tổ chức thi tuyển theo kỳ thi 3 chung, xét tuyển nguyện vọng hai (30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014).

- Xét tuyển theo đề án tự chủ tuyển sinh của trường (70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014).

Nếu số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được giao thì thực hiện phương án xét tuyển theo độ dốc từ trên xuống. Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên theo nhóm đối tượng chỉ được sử dụng làm căn cứ để xét tuyển theo độ dốc.

Phương thức tuyển sinh áp dụng cho các đối tượng tham dự kỳ thi ba chung và xét tuyển nguyện vọng hai trong kỳ thi ba chung.

+ Điểm trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT;

+ Điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên theo nhóm đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và các thủ tục khác về thi tuyển công bố điểm trúng tuyển, thời gian xét tuyển và nhập học theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức tuyển sinh áp dụng cho các đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Tốt nghiệp THPT.

+ Đạo đức xếp loại khá trở lên.

+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.

+ Danh mục các ngành đào tạo và khối thi tuyển, xét tuyển:
Phương án tuyển sinh riêng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, CĐ ASEAN

* Điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo nhóm đối tượng của thí sinh chỉ được dùng làm căn cứ xét tuyển theo độ dốc khi số lượng thí sinh dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu xét tuyển.

Hồng Hạnh (tổng hợp)