Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới

Mai Châm

(Dân trí) - Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 86.910 nhà giáo đang giảng dạy ở 2.957 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 100% nhà giáo đạt chuẩn trình độ đào tạo, 70% nhà giáo đạt chuẩn trình độ kỹ năng nghề thực hành…

Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, trong đó có đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được quan tâm, chú trọng.

Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đã xác định “Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề” là một trong 2 giải pháp đột phá để thực hiện chiến lược; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 coi “Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp then chốt để thực hiện chiến lược.

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới - 1

Hội thảo “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

Giai đoạn 2011-2020, thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề và Chiến lược phát triển giáo dục, chất lượng đội ngũ nhà giáo ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của phát triển GDNN nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN giai đoạn 2021-2025, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo trong cơ sở GDNN cần phải được đổi mới một cách toàn diện từ việc hoàn thiện chế độ, chính sách; chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; đổi mới hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đến việc quản lý, sử dụng nhà giáo.

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới - 2

Ông Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp đánh giá: "Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục nghề nghiệp đang có nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều thách thức."

Đứng trước tình hình thực tế này, ngày 17/11, Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức hội thảo “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

Ông Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và bà Nguyễn Thị Việt Hương – Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục GDNN chủ trì cùng sự tham gia của đại diện một số Vụ trực thuộc Tổng Cục GDNN, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo...

Tại buổi Hội thảo, ông Trần Minh Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Nhà giáo Tổng Cục GNNN cho hay: Tính đến tháng 12 năm 2018, cả nước có 86.910 nhà giáo đang giảng dạy ở 2.957 cơ sở hoạt động GDNN, trong đó có: 38.086 nhà giáo giảng dạy trong trường cao đẳng; 18.328 nhà giáo giảng dạy trong trường trung cấp và 15.571 nhà giáo giảng dạy trong trung tâm GDNN; 14.925 nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở khác có tham gia hoạt động GDNN.

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới - 3

Các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo sôi nổi nêu ý kiến tham luận tại Hội thảo.

Chất lượng nhà giáo GDNN từng bước được nâng lên cả về trình độ đào tạo, kỹ năng nghề và năng lực sư phạm: 100% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ đào tạo; trên 92% nhà giáo đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm; khoảng 70% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ kỹ năng nghề để dạy thực hành...

Nhà giáo các trường nghề chất lượng cao giảng dạy các chương trình chuyển giao quốc tế và khu vực ASEAN được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài có trình độ kỹ năng nghề quốc tế, có trình độ ngoại ngữ B1 Châu Âu giảng dạy bằng tiếng Anh, có nghiệp vụ sư phạm, công nghệ và phương pháp giảng dạy ở nước ngoài, tiếp cận trình độ quốc tế đủ chuẩn để giảng dạy các chương trình chuyển giao, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra nguồn nhân lực chất lượng cao, được công nhận quốc tế và tác động tích cực đến toàn hệ thống GDNN.

Hầu hết nhà giáo có phẩm chất, đạo đức tốt, tận tụy với sự nghiệp đào tạo, GDNN. Một số nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các giải thưởng cao quý khác, hàng ngàn nhà giáo được công nhận nhà giáo dạy giỏi các cấp.

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới - 4

Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng đại diện Tổng Cục GDNN ký kết ban hành 4 Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho người đào tạo tại doanh nghiệp.

Hội thảo nhận định mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN giai đoạn 2021-2025 là: Chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế và khu vực ASEAN: 100% đạt chuẩn vào năm 2025; Chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với độ ngũ nhà giáo dạy các ngành, nghề không được đầu tư trọng điểm: 80% đạt chuẩn vào năm 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao cập nhật khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế; bồi dưỡng về kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp và kiến thức hội nhập quốc tế cho khoảng 70% nhà giáo.

Cuối cùng là mục tiêu tiến tới tất cả nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN phải có trình độ từ đại học trở lên, trong đó nhà giáo dạy trình độ cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm khoảng 70%; 100% nhà giáo có trình độ kỹ năng nghề cao hơn 1 bậc so với kỹ năng nghề của người học sau khi tốt nghiệp ở cấp trình độ nhà giáo tham gia giảng dạy.

Vấn đề nâng cao chất lượng đời sống của giáo viên giáo dục nghề nghiệp và xây dựng tự chủ tài chính cho các trường cũng được đặt ra và thảo luận sôi nổi tại buổi Hội thảo.

Ông Cao Văn Sâm – Cựu Vụ trưởng Vụ Nhà giáo Tổng Cục GDNN góp ý kiến: “Trong năm vừa rồi có rất nhiều việc nhưng chúng ta đã làm được một việc rất quan trọng đó là xây dựng được bậc lương, chế độ riêng cho giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

Còn với vấn đề tôn vinh nhà giáo, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của chúng ta còn bị thiệt thòi vì cách thức xét chọn còn chưa chuẩn hoá. Để số lượng các nhà giáo GDNN trở thành những nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân được tăng lên, chúng ta cần có những cơ chế, chính sách đặc thù”.

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới - 5

Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng chúc sức khoẻ, cảm ơn các thầy cô giáo đã nỗ lực cho sự nghiệp trồng người.

Lắng nghe các tham luận và ý kiến thảo luận của các đại biểu, ông Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp phát biểu: “Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục nghề nghiệp đang có nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều thách thức.

Vấn đề năng lực của nhà giáo cần phải thích ứng với thời đại công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng hiện đại, phù hợp với yêu cầu của xã hội, của doanh nghiệp… đang đặt ra trước mắt.

Vấn đề cơ chế chính sách để tạo động lực cho nhà giáo bao gồm: điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, tôn vinh nhà giáo… cũng cần phải quan tâm hơn. Quan trọng nhất là vấn đề thích ứng với yêu cầu mới”.

Sau khi khép lại phiên thảo luận, Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng đại diện Tổng Cục GDNN ký kết ban hành 4 Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho người đào tạo tại doanh nghiệp.

Kết thúc buổi Hội thảo, Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng chúc sức khoẻ, cảm ơn các thầy cô giáo đã nỗ lực cho sự nghiệp trồng người, vững tay nghề và tâm huyết trên bục giảng và vững vàng trong cơ chế thị trường.

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thích ứng với yêu cầu mới - 6

Tổng Cục GDNN gửi lời tri ân những người làm công tác giáo dục đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.