Những con số ấn tượng của RMIT Việt Nam

Trong 9.000 SV đã tốt nghiệp ĐH RMIT Việt Nam có 77,2% tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp 3 tháng, 21,9% tiếp tục học lên cao và 7,6% làm việc độc lập. Với 7 ngành học, 13 chuyên ngành, hiện trường đang có 5.500 SV theo học.

Những con số ấn tượng của RMIT Việt Nam
Khảo sát này được thực hiện vào tháng 2 năm 2014 với sự tham gia của 342 cựu sinh viên RMIT từ tất cả các chuyên ngành của chương trình Đại học và Sau Đại học.
 
Đăng ký Ngày tư vấn và nộp hồ sơ nhập học tháng 7 tại HCM hoặc Hà Nội.