Lan tỏa thông tin về sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng

Lệ Thu

(Dân trí) - Ngày 17/11, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ Ký kết hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2026 nhằm đầy mạnh tuyên truyền thông tin về khuyến học.

Chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Lan tỏa thông tin về sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng - 1

TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ Ký kết.

"Nhận thức rõ trách nhiệm của báo Đảng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền lĩnh vực quan trọng này, nhằm lan  tỏa, đưa phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và  đi vào thực chất, thời gian vừa qua, Ban Biên tập Báo đã có các cuộc làm việc với GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Hội để thống nhất phối hợp tuyên truyền giữa hai bên", ông cho hay.

Đây được coi là phương thức truyền thông quan trọng của báo Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần cùng hệ thông báo chí cách mạng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy trong cả hệ thống chính trị và cán  bộ, đảng viên, nhân dân cả nước về công tác khuyến học, khuyến tài.

"Trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc phản ánh sâu đậm các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo, trong thời gian qua, mảng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm", Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ.

Lan tỏa thông tin về sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng - 2

GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Hội Khuyến học Việt Nam đã trải qua chặng đường 25 năm phát triển. Thời gian qua, hoạt động của Hội đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực theo quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0.

"Buổi ký kết hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ được tuyên truyền những chủ trương của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về sự học đến với nhân dân. Bác nói "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Câu nói của Bác chính là kim chỉ nam cho chúng ta đi theo", Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định và mong rằng, sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, làm lan tỏa thông tin về sự học, xây dựng sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tiến lên một bước nữa để dân tộc Việt Nam trở thành một "dân tộc thông thái" như nguyện vọng của Bác Hồ.

Lan tỏa thông tin về sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng - 3

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

Báo thực hiện là cầu nối cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp, đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2026; tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam nhằm đưa đến cho bạn đọc những thông tin chính thống, mới nhất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Lan tỏa thông tin về sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng - 4

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2026.

Hai đơn vị cũng cần chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình phối hợp, kịp thời trao đổi xử lý những vấn đề phát sinh; hàng năm có sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp mới tuyên truyền có hiệu quả; cuối nhiệm kỳ có tổng kết, đánh giá.