Hội Khuyến học Sóc Trăng tổng kết phong trào xây dựng các mô hình học tập

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 27/11, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, qua 5 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020", trên địa bàn tỉnh đã thiết thực đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng và xây dựng xã hội học tập với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tính đến đầu năm 2020, toàn tỉnh Sóc Trăng có 113.996 gia đình học tập (đạt tỷ lệ 61,48%); có 688 dòng họ học tập (đạt tỷ lệ 53%); có 597 cộng đồng học tập (đạt tỷ lệ 61,13%); có 722 đơn vị học tập (đạt tỷ lệ 78,92%).

Hội Khuyến học Sóc Trăng tổng kết phong trào xây dựng các mô hình học tập - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng trao chứng nhận công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhà giáo nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, cho rằng, phong trào xây dựng các mô hình học tập đã tạo ra một bước chuyển mới trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời của các thành viên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

"Qua đó, tạo điều kiện cho toàn xã hội quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình, đơn vị văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh", Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đánh giá.

Hội Khuyến học Sóc Trăng tổng kết phong trào xây dựng các mô hình học tập - 2

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, mong phong trào khuyến học ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, khẳng định, cuộc vận động xây dựng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

"Tôi mong rằng, trong thời gian tới phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nói chung sẽ không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống", bà Đào nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho gia đình ông Tăng Hòa Thuận (huyện Mỹ Xuyên) là gia đình hiếu học tiêu biểu; dòng họ Trần (Trần Văn Nhi, huyện Kế Sách), cộng đồng học tập khóm Cà Săng (thị xã Vĩnh Châu) và đơn vị học tập của Hội Khuyến học xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú).

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng mô hình học tập của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.