Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung trình độ đại học 95 chỉ tiêu

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Học viện An ninh nhân dân vừa thông báo xét tuyển bổ sung với 95 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ an ninh và ngành An toàn thông tin.

Chỉ tiêu, ngành và phân vùng xét tuyển bổ sung như sau:

Ngành Nghiệp vụ an ninh: 94 chỉ tiêu nam các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh phía Nam (gồm các tỉnh sau: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

Ngành An toàn thông tin: 01 chỉ tiêu nam các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Đối tượng đăng ký xét tuyển bổ sung

         - Thí sinh có trong danh sách sơ tuyển của Bộ Công an chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường Công an nhân dân và chưa xác nhận nhập học các trường đại học ngoài ngành Công an.

       - Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an (mỗi môn thuộc tổ hợp đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10; tổng điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đạt từ 17.75 điểm trở lên).

         - Đảm bảo tiêu chuẩn về học lực tại học bạ theo quy định của Bộ Công an. Đối với học sinh phổ thông, từng môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển trong từng năm đạt từ 7.0 trở lên (đối với phần lẻ thì làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Tổ hợp và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung

TT

Ngành

Tổ hợp xét tuyển

A00

A01

C03

D01

1

Nghiệp vụ an ninh

>=21.54

>=21.54

>=20.66

>=21.78

2

An toàn thông tin

>=27.45

>=23.65

Không xét tuyển

Không xét tuyển

         Mức điểm trên bao gồm tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an. Công thức tính như sau:

         ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

         ĐXT: điểm xét tuyển

         M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND

         L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

         KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo

         ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo

         ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Phương thức xét tuyển bổ sung

         - Xét tuyển từ cao xuống thấp cho tất cả các tổ hợp theo từng ngành đến khi xét đủ chỉ tiêu bổ sung (không phân biệt tổ hợp xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp là 0 điểm).

         - Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

         + Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển Học viện An ninh nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

         + Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn (môn Toán đối với tổ hợp Toán + Vật lý + Hóa, Toán + Vật lý + Tiếng Anh; môn Ngữ văn đối với tổ hợp Toán + Ngữ văn + Lịch sử; môn Tiếng Anh đối với tổ hợp Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh);

         + Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Hồ sơ và lệ phí xét tuyển bổ sung

  1. a) Hồ sơ xét tuyển

          + Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

          + Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ trung học phổ thông.

          + Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT.

       + Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung (theo mẫu của Học viện) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ Mẫu phiếu.

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 15/10/2020 đến trước 17h00 ngày 27/10/2020

Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân (Số 125 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung, Học viện An ninh nhân dân sẽ gửi về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương trước 17h00 ngày 30/10/2020.

 Các thí sinh không trúng tuyển, Học viện An ninh nhân dân sẽ gửi trả lại Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thí sinh nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân.

Trong quá trình đăng ký xét tuyển, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân qua số điện thoại: 0942.046.247.