Học tiếng Anh: Phân biệt cặp âm /tʃ/ và /dʒ/ trong 10 phút

(Dân trí) - Đây là một trong những cặp phụ âm khó nhất trong tiếng Anh. Bạn hãy thật tập trung làm theo hướng dẫn và luyện tập thật nhiều để thành thạo nhé!

Học tiếng Anh: Phân biệt cặp âm /tʃ/ và /dʒ/ trong 10 phút

Hướng dẫn cách đọc âm /tʃ/ và âm /dʒ/

ÂM /tʃ/

• Đây là một âm vô thanh

• Âm này được tạo thành từ 2 phụ âm /t/ và /ʃ/. Vì vậy lưỡi cần dịch chuyển để tạo được âm này.

• Luyện tập phát âm âm /t/ và âm /ʃ/ như đã học.

• Phát âm âm /t/ rồi nhanh chóng di chuyển về phía âm /ʃ/. Tăng tốc độ cho đến khi chúng kết hợp thành 1 âm.

Danh sách những từ hay chứa âm /tʃ/

Church /tʃɜːrtʃ/

Chapter /ˈtʃæptər/

Cheap /tʃiːp/

Chat /tʃæt/

Chilly /ˈtʃɪli/

Charm /tʃɑːrm/

ÂM /dʒ/

• Đây là một âm hữu thanh

• Tạo khẩu hình miệng giống âm /tʃ/ nhưng hơi đi ra yếu hơn.

• Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

Danh sách những từ hay chứa âm /dʒ/

Jack /dʒæk/

Jeans /dʒiːnz/

Juice /dʒuːs/

Judge /dʒʌdʒ/

Jealous /ˈdʒeləs/

Reject /rɪˈdʒekt/

4 bước để học hiệu quả với bài series video về phát âm

Bước 1: Xem video bài giảng, làm theo hướng dẫn của giáo viên và đọc theo giáo viên khi giáo viên phát âm

Bước 2: Ghi âm các phần đọc âm, đọc từ và đọc câu

Bước 3: Nghe file ghi âm và so sánh với âm, từ, câu của giáo viên trong video xem phát âm của mình đã chuẩn chưa, chưa chuẩn ở đâu

Bước 4: Luyện tập thêm và lặp lại ghi âm cho tới khi mình tạo ra âm đúng và gần đúng nhất

Các bạn có thấy 2 âm này dễ hơn chưa? Về việc học phát âm, mình sẽ khó đạt được trình độ phát âm hay và chuẩn như người bản ngữ, nên bạn cần dành thêm thời gian để luyện tập.

Ngoài ra, khi học phát âm hãy gắng học nói các đoạn văn dài để quen dần với phát âm và ngữ điệu nữa nhé!

Vũ Phong