Học tiếng Anh: Phân biệt âm /ʃ/ và /ʒ/ nhanh và chuẩn

(Dân trí) - Bài số 16 trong series học phát âm tiếng Anh là về cặp âm /ʃ/ và /ʒ/. Bạn hãy chuẩn bị tai nghe, giấy bút để cùng theo dõi bài học hôm nay nhé!


Học tiếng Anh: Phân biệt âm /ʃ/ và /ʒ/ nhanh và chuẩn

Cách phát âm chuẩn âm cặp âm /ʃ/  VÀ /ʒ/

Âm /ʃ/

Đây là một âm vô thanh.

• Tạo âm /s/ như đã học ở phần trên.

• Nhẹ nhàng làm tròn môi.

• Chầm chậm di chuyển lưỡi về phía sau vào trong khoang miệng 1 chút.

Các từ phổ biến chứa âm /ʃ/:

She /ʃi/

Shoe /ʃuː/

Sure /ʃʊər/

Fish / fɪʃ/

Should /ʃʊd/

Âm /ʒ/

Đây là một âm hữu thanh.

• Tạo khẩu hình miệng giống âm /ʃ/ nhưng hơi đi ra yếu hơn.

• Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

Học tiếng Anh: Phân biệt âm /ʃ/ và /ʒ/ nhanh và chuẩn - Ảnh 2.

Khẩu hình miệng chuẩn khi đọc âm /ʒ/

Các từ phổ biến chứa âm /ʒ/:

Visual /ˈvɪʒuəl/

Television /ˈtelɪvɪʒn/

Pleasure  /ˈpleʒər/

Treasure /ˈtreʒər/

Conclusion /kənˈkluːʒn/

Gợi ý 4 bước để học phát âm cùng với bài giảng này

Bước 1: Xem video bài giảng, làm theo hướng dẫn của giáo viên trong video về cách đặt các bộ phận cấu âm như môi, răng, lưỡi…  và đọc theo giáo viên khi giáo viên phát âm

Bước 2: Ghi âm các phần đọc âm riêng lẻ, các từ và các câu

Bước 3: Nghe file ghi âm và so sánh với âm, từ, cầu của giáo viên trong video

Bước 4: Luyện tập thêm và lặp lại ghi âm cho tới khi mình tạo ra âm đúng và gần đúng nhất.

Chúc các bạn thành công.

Vũ Phong